Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

01/09/2017

Planowanie pracy szkoły w okresie zmian

Wrzesień jest miesiącem, w którym bardzo intensywnie planujemy różne przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na pracę całej placówki.
01/06/2017

Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017

Jakie działania należy podjąć, aby sposób dokonywania oceny efektów działalności placówki można było uznać za odpowiadający standardom?
01/05/2017

Nowe ramowe plany nauczania a planowanie pracy szkoły

Reforma polskiego systemu edukacyjnego, która została wprowadzona grudniowymi ustawami1, skłania do wprowadzenia zmian również w myśleniu o planowaniu...
01/04/2017

Reforma edukacji − transformacja systemu kształcenia zawodowego

Ustawa Prawo oświatowe ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 11 stycznia 2017 r. wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., jednak zmiany przewidywane p...
01/03/2017

Sytuacja dyrektorów i wicedyrektorów szkół w związku z reformą oświaty − kluczowe aspekty

W obliczu reformy oświaty − w związku z przekształceniami szkół − większość dyrektorów i wicedyrektorów zachowa swoje stanowiska. W najgorszej sytuacj...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

II Warsztatowy Kongres dla Dyrektorów Szkół

Reforma oświaty a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018. Zgłoś udział w Konferencji: http://kongres-dyrektoraszkoly.pl/
Podstawowy

Wspominamy Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

2 grudnia 2016 roku w Warszawie gościliśmy Państwa na Kongresie dla Dyrektorów Szkół, po raz pierwszy od ogłoszenia konkretnych planów ministerstwa.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Magdalena Goetz

Magdalena Mikoś-Korzeń

Karolina Protas