Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

22/06/2018

Odwołanie dyrektora publicznej szkoły w przypadkach szczególnie uzasadnionych

Nie każdy konfl ikt dyrektora publicznej szkoły z organem prowadzącym, gronem pedagogicznym lub rodzicami uzasadnia odwołanie ze stanowiska kierownicz...
18/04/2018

Ocena pracy nauczyciela według zmienionych zasad

Dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
19/03/2018

Rodzice w szkole. Jak zachęcać do współpracy?

W oddziaływaniach dorosłych zorientowanych na ucznia istotne jest kierowanie się jednym frontem wychowawczym, bo tylko wtedy dziecko jest w stanie wła...
22/02/2018

Zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w szkołach

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, które zostaną uzupełnione przez krajowe przepisy.

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

II Warsztatowy Kongres dla Dyrektorów Szkół

Reforma oświaty a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018. Zgłoś udział w Konferencji: http://kongres-dyrektoraszkoly.pl/
Podstawowy

Wspominamy Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

2 grudnia 2016 roku w Warszawie gościliśmy Państwa na Kongresie dla Dyrektorów Szkół, po raz pierwszy od ogłoszenia konkretnych planów ministerstwa.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Ewa Norkowska

Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ds. oceny projektów unijnych.

Edyta Szczepkowska

Magdalena Goetz