Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

01/10/2017

Organizacja działań szkolnych związanych z nowelizacją statutu i pozostałych dokumentów szkolnych

Nowy rok szkolny już się rozpoczął. Wszystkie plany się ustabilizowały i czas najwyższy rzetelnie zająć się realizacją nowych zadań i związanych z nim...
01/09/2017

Planowanie pracy szkoły w okresie zmian

Wrzesień jest miesiącem, w którym bardzo intensywnie planujemy różne przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na pracę całej placówki.
01/06/2017

Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017

Jakie działania należy podjąć, aby sposób dokonywania oceny efektów działalności placówki można było uznać za odpowiadający standardom?
01/05/2017

Nowe ramowe plany nauczania a planowanie pracy szkoły

Reforma polskiego systemu edukacyjnego, która została wprowadzona grudniowymi ustawami1, skłania do wprowadzenia zmian również w myśleniu o planowaniu...
01/04/2017

Reforma edukacji − transformacja systemu kształcenia zawodowego

Ustawa Prawo oświatowe ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 11 stycznia 2017 r. wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., jednak zmiany przewidywane p...
01/03/2017

Sytuacja dyrektorów i wicedyrektorów szkół w związku z reformą oświaty − kluczowe aspekty

W obliczu reformy oświaty − w związku z przekształceniami szkół − większość dyrektorów i wicedyrektorów zachowa swoje stanowiska. W najgorszej sytuacj...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

II Warsztatowy Kongres dla Dyrektorów Szkół

Reforma oświaty a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018. Zgłoś udział w Konferencji: http://kongres-dyrektoraszkoly.pl/
Podstawowy

Wspominamy Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

2 grudnia 2016 roku w Warszawie gościliśmy Państwa na Kongresie dla Dyrektorów Szkół, po raz pierwszy od ogłoszenia konkretnych planów ministerstwa.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Ewa Norkowska

Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ds. oceny projektów unijnych.

Edyta Szczepkowska

Magdalena Goetz