Dołącz do czytelników
Brak wyników

Fundraising

23 maja 2022

NR 121 (Maj 2022)

Zbiórka publiczna – podstawa prawna i tajniki sukcesu

0 1511

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych precyzyjnie wskazuje wszystkie obowiązki organizatora takiej zbiórki. Wbrew obiegowej opinii to nie zawiłość kwestii prawnych, do których niestety już przywykliśmy, ani sposób jej rozliczenia, który w tym przypadku – jak rzadko kiedy – jest niezwykle prosty i przejrzysty, sprawiają, że wciąż wiele szkół, rad rodziców i organizacji wspierających obawia się sięgnąć po ten instrument finansowania swoich potrzeb.

Warto więc samemu przekonać się, że strach ma wielkie oczy, a w rzeczywistości niezwykle groźnie wyglądające zapisy, jak np. obowiązek zgłoszenia zbiórki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to prosta czynność, którą załatwimy online w naszym domowym zaciszu. Według oficjalnych danych prezentowanych przez stronę rządową zbiórki publiczne zasiliły konta organizacji społecznych, w tym szkół i ich sprzymierzeńców (stowarzyszeń rodziców, stowarzyszeń przyjaciół szkół, komitetów społecznych itp.) kwotą 809,1 mln zł. Sama zaś liczba organizatorów, wynosząca obecnie 18 828, niejako udowadnia, że poprawne zgłoszenie, prowadzenie i w końcu rozliczenie zbiórki publicznej jest dość powszechne.

Regulacje prawne

W art. 1 wspomnianej już powyżej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych jej autorzy wskazują, że „zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na cele religijne”. Uważna lektura zaledwie jednego artykułu dostarczy nam sporej dawki wiedzy. 

Po pierwsze, w ramach zbiórki publicznej możemy zbierać jedynie gotówkę albo dary rzeczowe. Obie formy, w przeciwieństwie np. do przelewu bankowego na konto, charakteryzują się tym, że nie po...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy