ABC crowdfundingu – jak zaadaptować go do realiów szkolnych?

Fundraising

Sporo miejsca w czasopiśmie poświęcono fundraisingowi – jego idei, sposobom i metodom jego przeprowadzania, przygotowywaniu planu kampanii oraz błędom popełnianym przed zbiórkami i podczas nich. Pora przyjrzeć się crowdfundingowi, który również zyskuje ogromny potencjał w warunkach szkolnych.

Crowdfunding, określany również jako finansowanie społeczne, jest oddolną formą finansowania przedsięwzięć społecznych, dobroczynnych, charytatywnych i biznesowych. Terminu tego po raz pierwszy użył w 2006 roku Michael Sullivan. Na swoim portalu fundavlog.com omówił mechanizm umożliwiający zbieranie darowizn na rzecz blogerów i prowadzonych przez nich aktywności w Internecie. Według autorów największego dotychczas branżowego raportu The Crowdfunding Industry Report niemal każdego roku rynek crowdfundingu rośnie o rząd wielkości, osiągając niekiedy zawrotny przyrost o 140 procent lub więcej względem roku poprzedniego. W Polsce finansowanie społeczne najmocniej związane jest z akcjami charytatywnymi i dobroczynnymi. Największe tego typu portale, takie jak Zrzutka.pl, Siepomaga.pl lub Pomagam.pl, szczycą się tym, że za ich pośrednictwem zebrano już ogromne pieniądze – 609 mln zł (Zrzutka.pl), 1676 mln zł
(Siepomaga.pl) i 100 mln zł (Pomagam.pl). Z roku na rok katalog zbiórek poruszających serca i portfele Polaków rośnie. Do finansowania leczenia chorób ciężkich lub rzadkich, rehabilitacji, odbudowy spalonego domu, wsparcia dla schroniska, pomocy dla krajów Afryki i Ameryki Południowej dołączyły zbiórki na remont szkoł...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy