Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wprowadzenie opieki zdrowotnej do szkoły

12 kwietnia 2019 r. Sejm RP przyjął ustawę o opiece zdrowotnej 
nad uczniami. Jest to pierwszy tego typu akt prawny, który w zdecydowany sposób standaryzuje zakres opieki zdrowotnej sprawowanej nad uczniami w szkole. Celem wprowadzenia tej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie uczniom równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące arkuszy organizacyjnych szkoły

Już od pewnego czasu procedowane są działania związane z opracowaniem założeń organizacyjno-planistycznych na nowy rok szkolny. W bieżącym roku wcale nie jest to zadanie łatwiejsze niż w poprzednim roku. Wręcz przeciwnie, obecnie jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Dodatkowo od 1 września 2019 r. wprowadzonych zostanie kilka zmian, które znacząco wpłyną na proces tworzenia arkuszy.

Czytaj więcej

Posiłek w szkole i w domu

Wraz z początkiem 2019 roku uruchomiony został rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”1. Program ten obejmuje pomoc udzielaną osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Jak można się dowiedzieć z informacji przekazanych przez MRPiPS, na realizację tego programu przeznaczone zostanie 550 mln zł rocznie.

Czytaj więcej

Aktualna dokumentacja postępowania końcowego w procedurze awansu zawodowego nauczyciela w 2019 rok

Każdy nauczyciel jest indywidualistą i dlatego jego droga rozwoju zawodowego jest spersonalizowana również pod względem formalnym.

A względy formalne wymagają właściwego opracowania odpowiedniej dokumentacji. Jakie regulacje obowiązują w tym obszarze?

Czytaj więcej

Odpowiedzialność szkoły w obszarze bezpieczeństwa uczniów

Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez szkołę jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Jakie zadania do wykonania czekają na dyrektora szkoły i nauczycieli na tej płaszczyźnie?

Czytaj więcej

Ferie szkolne a organizacja pracy szkoły

Styczeń każdego roku – to praktycznie początek sezonu feryjnego w polskich szkołach i placówkach oświatowych. Szczegółowy terminarz tej przerwy w nauce szkolnej każdorazowo jest ustalany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku kalendarzowego 2018

Koniec roku kalendarzowego jest idealną okazją do dokonania stosownych podsumowań i analiz. Zgodnie z aktualnymi regulacjami szkoła i placówka oświatowa funkcjonuje niejako w podwójnym układzie kalendarzowym. Układ ten zawiera dwie formuły czasowe, jedna – to rok szkolny, a druga – to rok kalendarzowy. O tym, czego należy dopilnować przed końcem roku 2018, piszemy w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Fundusze UE dla szkół publicznych – programy centralne

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości finansowania potrzeb polskiego systemu oświaty. Przyzwyczailiśmy się już do możliwości pozyskiwania dodatkowych środków i coraz umiejętniej z niej korzystamy. W obecnej perspektywie finansowej, tj. w latach 2014−2020, powstało kilka krajowych/centralnych programów operacyjnych, np. Infrastruktura i Środowisko czy Wiedza Edukacja Rozwój, Erasmus+, w ramach których szkoły publiczne mogą bezpośrednio
lub pośrednio stać się beneficjentami środków unijnych i wspomóc realizację potrzebnych inwestycji z różnego zakresu działalności.

Czytaj więcej

Aktualna sytuacja prawna w oświacie

Jesteśmy świadkami regularnych zmian w otoczeniu prawnym szkół. Dyrektorzy muszą być świadomi, jakie przepisy są obowiązujące i jakimi nowelizacjami zostały objęte. By to ułatwić, opisujemy punkt po punkcie, jak wygląda aktualna sytuacja prawna.
Czytaj więcej

Kontrola zarządcza 2018 w praktyce

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w szkole lub placówce dla zapewnienia realizacji jej celów i wynikających z nich zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. O tym, jak powinna właściwie przebiegać w działaniach dyrektora, dowiedzą się państwo z niniejszego artykułu.
Czytaj więcej

Odpowiedzialność dyrektora za żywienie dzieci

Od ponad trzech miesięcy obowiązują nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Podpowiadamy, za co tak naprawdę odpowiada dyrektor i co jeszcze warto wiedzieć o nowych wymaganiach w zbiorowym żywieniu dzieci.

Czytaj więcej

Dyrektor szkoły w roli prawodawcy

Każdy, kto uważa, że we współczesnej rzeczywistości szkolnej zadania dyrektora sprowadzają się do prostego kierowania pracą nauczycieli, jest w poważnym błędzie. I lepiej by było, aby szybkozostał z tego błędu wyprowadzony. 

Czytaj więcej