Autor: Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, trener, mediator ds. pracowniczych. Prowadzi popularny fanpage Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wpływ stanu epidemii i tarczy antykryzysowej na działalność placówek oświatowych

Obecna sytuacja wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu państwa, gospodarki, oświaty oraz innych dziedzin życia. W artykule przedstawiamy niektóre instytucje i rozwiązania mające wpływ na zatrudnianie, jego przebieg i inne uprawnienia nauczycieli szkół oraz pracowników niepedagogicznych.

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach

Nauka zdalna to dla nauczycieli i dyrektorów NOWE WYZWANIA ZWIĄZANE związane z ochroną danych osobowych tym większe, że w czasie jej trwania placówki nie tylko będą musiały realizować podstawę programową, ale również inne zadania, choćby związane z rekrutacją.

Czytaj więcej

Biała lista podatników VAT

Pozwala na weryfikację danych kontrahentów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czytaj więcej

Uprawnienia i obowiązki nauczyciela jako członka komisji wyborczej

Maj oznacza w szkolnictwie nie tylko okres matur, ale w tym roku również zwolnień nauczycieli od pracy na czas pełnienia przez nich obowiązków pełnienia funkcji członków komisji wyborczych.

Czytaj więcej

Nietypowe nieobecności nauczyciela w pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyczyn, które usprawiedliwiają nieobecność nauczyciela w pracy należą zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, uniemożliwiające stawienie się nauczyciela do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez nauczyciela i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Czytaj więcej

Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa, która kompleksowo wdrożyła do polskiego porządku prawnego RODO1. Na podstawie tego aktu prawnego zostały znowelizowane inne ustawy, w tym także ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe OFE? Kiedy przystąpią do nich jednostki budżetowe?

W 1999 roku w Polsce przeprowadzono znaczącą reformę emerytalną. Cały system, który istniał w PRL-u został gruntownie Przebudowany.

Czytaj więcej

Szczególne zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa to szczególnego rodzaju wynagrodzenie, które zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela. W praktyce uzależnione jest od dwóch przesłanek ustawowych, tj. ustalenia podstawy prawnej zatrudnienia nauczyciela, gdyż Kodeks pracy nie przewiduje w swoich postanowieniach takiej instytucji jak nagroda jubileuszowa, oraz stażu pracy nauczyciela.

Czytaj więcej

Zatrudnianie nauczycieli legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami – również nauczyciele – w stosunkach pracy korzystają ze specjalnych uprawnień zagwarantowanych im przez polskie ustawodawstwo. Karta Nauczyciela zawiera specjalne przepisy dotyczące odrębnego unormowania czasu pracy nauczycieli mających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z jakich uprawnień korzystają? O czym musi pamiętać dyrektor?

Czytaj więcej

Kontrola zwolnień lekarskich krok po kroku

Pracownicy coraz częściej wykorzystują zwolnienia lekarskie (potocznie nazywane także L4), świadczenia rehabilitacyjne czy opiekę nad chorym członkiem rodziny jako dodatkowy urlop wypoczynkowy, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jako wynagrodzenie urlopowe. Nauczyciele w takich kwestiach nie należą do wyjątków i często w taki sposób traktują urlop dla poratowania zdrowia. Zdarza się, że w tym czasie wyjeżdżają na wakacje do egzotycznych krajów, pracują w innych miejscach, prowadzą aktywnie działalność gospodarczą lub spędzają czas w sposób daleko odbiegający od rekonwalescencji.

Czytaj więcej

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia i związane z nim świadczenie jest szczególnego rodzaju prawem, które ustawodawca przyznał między innymi nauczycielom. Praca nauczyciela i związane z nią warunki mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, stanowią wysokie ryzyko zapadalności tej grupy zawodowej na choroby stricte związane ze świadczeniem pracy. Szczególny nacisk w tej kwestii kładziony jest na prewencję chorób zawodowych.

Czytaj więcej