Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor

Nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ds. oceny projektów unijnych.