Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 73 (Maj 2017)

Reforma edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach

0 144

Trzonem reformy edukacji jest przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz likwidacja gimnazjów. Jak będzie przebiegał ten proces? Warto przeanalizować go krok po kroku.

Szkoła podstawowa

Z dniem 1 września 2017 r. powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe − zarówno placówki nowo utworzone, jak również przekształcane. Zgodnie z art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły podstawowe obejmujące sześć lat nauki stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Podobnie dotychczasowe szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Również szkoły filialne podporządkowane organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej stają się szkołami filialnymi podporządkowanymi organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową należy do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, który w terminie do 30 listopada 2017 r. zobowiązany jest podjąć uchwałę w tym przedmiocie. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadzące publiczną szkołę podstawową obejmującą część klas szkoły podstawowej, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej obejmującej część klas szkoły podstawowej. Podobnie również organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową, której organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej.

W związku z przekształceniem dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej w związku z jej przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. Jedynie w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca tę szkołę może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.

Gimnazjum

Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy