Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

4 czerwca 2018

NR 73 (Maj 2017)

Odpowiedzialność karna nauczyciela za wypadek ucznia w szkole

0 4199

W poprzednich numerach ,,Monitora Dyrektora Szkoły” szczegółowo omówiona została odpowiedzialność cywilna nauczycieli, dyrektora szkoły i samej placówki szkolnej za wypadek ucznia w szkole. Analiza przepisów doprowadziła do wniosku, iż w świetle obarczenia organu prowadzącego szkołę odpowiedzialnością za zdarzenie szkodowe odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły wydaje się zminimalizowana. Nie należy jednak zapominać o tym, że odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora nie kończy się jedynie na pieniężnej rekompensacie, sięgać może bowiem aż do odpowiedzialności karnej, ta zaś spoczywa zawsze na osobie, nie na instytucji.

Odpowiedzialność karna za zdarzenie szkodowe ucznia realizuje się w zależności od okoliczności sytuacji i tego, jaki skutek nastąpił w wyniku wypadku ucznia. Dotyczy zarówno nauczyciela, jak i dyrektora, przy czym pamiętać należy, że nauczyciel odpowiada zawsze za swoje czyny i zaniechania, zaś dyrektor może odpowiadać za czyny i zaniechania podległych mu pracowników na równi z nimi, jeżeli zostanie udowodnione, że wystąpienie przestępstwa było wynikiem braku należytych czynności nadzorczych, organizacyjnych, które leżały w zakresie obowiązków dyrektora jako odpowiedzialnego za całą placówkę.

POLECAMY

Należy tu przywołać przykładowe sposoby kwalifikacji prawnej przestępstw i wykroczeń dotyczących wypadku doznanego przez ucznia:

  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.),
  • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.), 
  • naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy