Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

12 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Dokumentowanie zajęć świetlicy i zajęć dodatkowych

0 91

Sejm RP uchwalił projekt noweli Karty Nauczyciela dotyczący likwidacji tzw. godzin karcianych, a prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, której zapisy w części dotyczącej likwidacji tzw. godzin karcianych weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. Trzeba podkreślić, że likwidacja tzw. godzin karcianych była w roku bieżącym jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w ustawie Karta Nauczyciela.

Tytułem wstępu warto przypomnieć, czym były tzw. „godziny karciane”. 

W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów były to 2 godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 1 godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru zajęć, musiał poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia.

Przepisy art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela często w praktyce prowadziły do sytuacji, w której nauczyciele odsyłani byli do opieki świetlicowej w miejsce pracujących tam na co dzień wychowawców, czyli zamiast prowadzić zajęcia pozalekcyjne z uzdolnionymi uczniami, siedzieli w szkolnej świetlicy i pilnowali czekających na rodziców siedmio- i ośmiolatków. Celem powyższej nowelizacji – jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej − jest zatem „racjonalizacja czasu pracy nauczycieli i dostosowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły, jak również odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli”. 

W niedalekiej przyszłości będzie można ocenić, na ile nowe przepisy ustawy przyczyniły się do zmiany dotychczasowej sytuacji w polskiej szkole w kontekście czasu pracy nauczycieli. 

Tak więc od dnia 1 września 2016 r. prawnie zostały zlikwidowane dodatkowe godziny obowiązkowe zwane godzinami karcianymi. Ale tym samym powstaje pytanie: Czy to oznacza, że nauczyciele przestają − w ramach zajęć i czynności statutowych − realizować zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów? Otóż nie. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora. Do dyrektora należy podjęcie decyzji o przydzieleniu nauczycielowi dodatkowej liczby godzin na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów ponad pensum. Dyrektor nie będzie ograniczony obecnie obowiązującymi normami, a jed...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy