Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

4 czerwca 2018

NR 73 (Maj 2017)

Agresja w szkole: w jaki sposób wprowadzać w placówce programy antyagresji?

518

Coraz częściej mówi się i pisze o narastającym problemie agresji i przemocy w polskich szkołach. Placówka edukacyjna, wraz z jej uwarunkowaniami oraz sposobem organizacji procesu dydaktycznego, może przyczyniać się do powstawania zachowań agresywnych. Ta kwestia staje się przedmiotem rozległych badań. Codzienne obserwacje nauczycieli skłaniają do wyciągnięcia wniosku, że agresja oraz przemoc w szkole nie są marginalnym problemem i występują w różnych konfiguracjach.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zjawisko agresji jest jednym z najczęściej poruszanych zagadnień dotyczących dzisiejszej szkoły. Trzeba mieć na względzie eskalowanie problemu przez media, jako atrakcyjnego i wzbudzającego poruszenie opinii publicznej, z drugiej jednak strony w żadnej mierze nie należy go bagatelizować, zwłaszcza że reagowanie, nawet na najmniejszy przejaw agresji, może zdecydowanie zatrzymać rozprzestrzenianie się jej w przyszłości.

POLECAMY

Wachlarz zachowań agresywnych jest bardzo bogaty, dlatego ich klasyfikacja jest różnorodna. Wyodrębnia się agresję:

 • fizyczną i słowną oraz czynną i bierną,
 • społeczną niszczącą oraz prospołeczną, która służy interesom pojedynczego człowieka,
 • w formie izolowania się, w formie demonstrowania oraz w formie ataku,
 • jako instynkt, jako reakcję na frustrację, jako nabyty popęd,
 • jako nawyk, czyli zachowanie wyuczone przez wzmacnianie.

W szkołach najczęściej można spotkać następujące przejawy agresji:

 • w zakresie agresji fizycznej: pobicia i bójki, kopanie, plucie, niszczenie cudzych rzeczy, odbieranie siłą, niszczenie sprzętu szkolnego, wymuszenia pieniędzy,
 • w zakresie agresji słownej: grożenie biciem, napastliwe wypowiedzi – atak słowny, straszenie, groźby, przezywanie, ordynarne odzywki, wyśmiewanie się, ośmieszanie,
 • w zakresie agresji niewerbalnej: grożenie pięścią i pokazywanie nieprzyzwoitych gestów, chowanie rzeczy, rozmyślne wykluczanie z grupy czy działań (izolowanie).

Propozycje działań w płaszczyźnie profilaktyczno-informacyjnej:

 • diagnoza i analiza środowiska uczniowskiego,
 • lekcje wychowawcze dotyczące wyjaśnienia zjawiska agresji z aktywnym uczestnictwem uczniów,
 • spotkania z rodzicami, szczególnie klas pierwszych, nt. mechanizmów uruchamiających za-
 • chowania agresywne na terenie szkoły oraz ocenę nauczycieli przez uczniów,
 • przeprowadzenie cyklu spotkań nauczycieli, rodziców i uczniów z udziałem przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, policji, sądu,
 • pomoc i wsparcie dla rodziców ze str...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy