Udostępnianie informacji publicznej przez dyrektora szkoły

W kadrze dyrektora

Wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nazywanego RODO, wprowadziło paniczny strach wśród osób przetwarzających dane w szkołach i placówkach oświatowych. Nie tak dawno podczas rozmowy telefonicznej z sekretarką pewnej szkoły podstawowej próbowałem się dowiedzieć, jak nazywają się wicedyrektorzy. W odpowiedzi usłyszałem: „O, proszę pana, teraz to jest RODO. Nie wie pan o tym? Takich informacji to ja panu nie udzielę”.

Cóż, wydawałoby się, że jest to postawa bezpieczna w myśl prostej zasady: jak nie wiem, czy można, to lepiej nie mówić. Problem tylko w tym, że czasami mówić, a nawet pisać, trzeba. Prawo dostępu do tego typu danych gwarantuje bowiem ustawa o dostępie do informacji publicznej, która obowiązuje od 2001 r. Co prawda w art. 5 stawia ona granice pozwalające chronić prywatność osoby fizycznej, jednak chwilę później z prywatności tej wyłącza osoby pełniące funkcje publiczne w zakresie wykonywania zadań związanych z pełnieniem tych funkcji. I nie stoi to w sprzeczności z rozporządzeniem RODO, bowiem tam z kolei w art. 86 czytamy, że dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ, podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione na podstawie przepisów prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot. Zatem regulacje tych dwóch dokumentów uzupełniają się wzajemnie i rozważne ich stosowanie nie powinno przysporzyć problemów dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

Szkoły coraz częściej otrzymują wnioski o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Adresatem ich jest dyrektor jako organ władzy publicznej i to na nim spoczywa obowiązek udostępnienia żądanych informacji. W jakim zakresie spełniać te żądania, żeby nie narazić się na sankcje związane z niewłaściwą ochroną prywatności osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez placówkę? Przepisy prawa n...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy