Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

25 marca 2019

NR 91 (Marzec 2019)

Sugardating
współczesna forma prostytucji

429

Prostytucja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, ale jeśli dotyczy najmłodszych członków społeczeństwa, nigdy nie była zjawiskiem akceptowanym.
Świadomość jej niezaprzeczalnej szkodliwości dla rozwijającej się psychiki jest konieczna, by chronić podopiecznych przed jej podejmowaniem. 

Niegdyś świnki, lolitki, mewki, nieco później galerianki, a obecnie sugar babies – takimi określeniami nazywa się młode prostytutki. Prostytucja jest zjawiskiem odwiecznym, jej korzenie i pierwsze wzmianki sięgają czasów prehistorycznych. Współcześnie badacze problemu definiują prostytucję jako sytuację czy proceder, w którym prostytutka oddaje swoje ciało, deklarując jednocześnie gotowość do podjęcia różnorodnych praktyk seksualnych, które wynikają z potrzeb, preferencji i orientacji korzystającego z jej usług. Celem tego działania jest doprowadzenie do zaspokojenia seksualnego klientów w zamian za ustaloną opłatę w formie materialnej lub pieniężnej. Prostytucja od zawsze stanowiła ogromny problem społeczny, w przypadku nieletnich natomiast jest to temat budzący wiele kontrowersji. Osoby dorosłe podejmują decyzje świadomie, w przeciwieństwie do dzieci i młodzieży, którym niedojrzałość i wynikający z niej brak doświadczenia uniemożliwiają przewidywanie skutków własnych czynów. 

POLECAMY


Czynniki popychające do prostytucji i jej rodzaje

Dlaczego młode dziewczyny decydują się na wejście w świat nierządu? Oto najczęstsze przyczyny rozpoczęcia prostytuowania się:

 • Trudna sytuacja ekonomiczna – młode osoby z rodzin niezamożnych dużo częściej wybierają takie właśnie źródło dochodu. Zdarza się, że sytuacja rodziny jest na tyle trudna, że to dziecko przejmuje jej utrzymanie. W innym przypadku korzyści materialne pochodzące z prostytucji młoda dziewczyna przeznacza na własne wydatki, tak żeby nie obciążać nimi rodziców. 
 • Osłabienie pozycji rodziny, problemy rodzinne – główne zjawiska mające wpływ na podjęcie prostytuowania się to: wadliwe postawy rodzicielskie, bezradność rodziców, patriarchat, rodzinny system wartości, migracja zarobkowa rodziców, brak zainteresowania z ich strony.
 • Konsumpcjonizm – współczesne społeczeństwo nastawione jest na nabywanie i posiadanie dóbr materialnych, dlatego młode dziewczyny, chcąc sprostać standardom społecznym, wykorzystują do tego własne ciało; nie stanowi to dla nich problemu, ponieważ kultura masowa kreuje wizerunek kobiety wyzwolonej, dla której temat seksu nie jest tabu, z drugiej zaś strony – uległej przedmiotowo, instrumentalnie traktowanej przez mężczyzn.
 • Czynniki osobowościowe – badacze problemu jako główne cechy podają niedojrzałość, zaburzenia emocjonalne, relatywizm moralny oraz brak umiejętności nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych związków i relacji uczuciowych.
 • Uzyskanie akceptacji, adoracji, powodzenia, pożądania. Bezpośrednio z przyczynami są związane rodzaje prostytucji:
 • głodowa, ekonomiczna – w tym przypadku główną motywacją osób poddających się czynnościom seksualnym w zamian za korzyści materialne są względy finansowe,
 • aspiracyjna – mówimy o niej, gdy osoba świadcząca usługi potrzebuje określonej kwoty, aby zrealizować jakiś cel; wśród najczęstszych powodów jej uprawiania wymienia się kontynuowanie nauki, opłacenie kursu, zakup sprzętu, odzieży czy też innych przedmiotów, które podwyższą status materialny, można więc stwierdzić, że motywem działania jest pragnienie życia w dobrobycie,
 • kulturowa – związana z konsumpcjonizmem czy hedonizmem i będąca wynikiem współczesnego stylu życia, który promuje eksponowanie i przedmiotowe podejście do własnego ciała; traktowanie ciała jako towaru czy atrybutu może – zdaniem osób zainteresowanych – przyczynić się do osiągnięcia popularności. 

 

Konsekwencje prostytuowania się młodych osób

Uprawianie nierządu przez osoby niepełnoletnie ma negatywny wpływ na ich psychikę i organizm. Następstwem prostytucji dzieci i młodzieży są przede wszystkim: 

 • duże prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową,
 • uzależnienie od wysokiego statusu materialnego lub otrzymywanych prezentów,
 • znieczulenie emocjonalne prowadzące do niemożności nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji emocjonalnych,
 • funkcjonowanie w dysfunkcyjnym, patologicznym środowisku,
 • utrata poczucia własnej wartości w zderzeniu z prawidłowo funkcjonującymi członkami społeczeństwa,
 • możliwość uzależnienia się od substancji psychoaktywnych jako reakcja na wyrzuty sumienia.

 

Współczesna wersja prostytucji nieletnich

Prostytucja to zjawisko niezwykle dynamiczne i zmieniające się w zależności od okoliczności i czasu.
Dla każdej epoki można wskazać typowe formy prostytucji. Współczesny rozwój cywilizacji, a konkretnie technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawił, że młodzi ludzie z coraz większą łatwością mogą uprawiać prostytucję za pośrednictwem Internetu. Czynności seksualne to nie tylko bowiem bezpośrednie formy współżycia, ale również spełnianie fantazji klienta za pośrednictwem kamery internetowej lub wysyłanie nagich zdjęć w zamian za uzyskiwanie korzyści w formie pieniężnej bądź rzeczowej. To w sieci sugar daddies, czyli sponsorzy, poszukują swoich utrzymanek – sugar babies. 
     Nie ulega wątpliwości, że sugardating (spotkanie mające na celu świadczenie usług seksualnych w zamian za utrzymanie, prezenty lub kieszonkowe) to prostytucja w formie sponsoringu. Poszukiwanie sponsora w tym przypadku ma na celu podniesienie lub podtrzymanie statusu materialnego. Sugar babies stanowią fenomen, ponieważ uważają się za osoby wyjątkowe, „robiące karierę”. W tym złudnym przekonaniu dodatkowo utwierdza je fakt, że mają „stałego” sponsora przez jakiś czas, co powoduje, że relację tę zaczynają postrzegać jako związek. Są dumne z własnej pozycji społecznej, co oznajmiają całemu światu za pośrednictwem Internetu. W sieci można znaleźć bardzo dużo blogów dziewcząt i młodych kobiet zajmujących się tego typu profesją. Przekazują one koleżankom rady, w jaki sposób szukać sugar daddy, jak radzić sobie z konkurencją, jak się nie przywiązywać, nie zakochiwać. Bardzo często możemy spotkać się z informacją, że bycie sugar babies to nic złego. W sieci funkcjonują ponadto portale łączące dziewczyny ze sponsorami oraz blogi, na których opisywani są idealni sugar daddies; zawierają one szereg wskazówek, jak powinni się oni zachowywać względem swoich utrzymanek. Sugar daddies to najczęściej podróżujący biznesmani, w różnym wieku (przekrój jest ogromny, ponieważ najmłodsi mają 30 lat, najstarsi natomiast nawet ponad 80 lat, a co najbardziej bulwersujące, niezależnie od wieku bez problemu znajdują chętne, młode dziewczęta), bardzo zamożni (najczęściej mają rodziny i zapewniają im życie na wysokim poziomie, a dodatkowo nie odmawiają niczego swoim sugar babies), którzy oczekują od swoich utrzymanek pełnej dyspozycji i „wierności”. 
     Zadaniem pedagogów jest przekazywanie wiedzy dotyczącej prawdziwej strony prostytucji i konsekwencji, jakie ponosi osoba wybierająca tego typu drogę, przy czym niewątpliwie informacje te należy dostosować do wieku odbiorców. Niezwykle ważnym działaniem jest również przekazanie uczniom wykazu instytucji zajmujących się tą problematyką.
 

 

Organizacje pomagające osobom prostytuującym się

Młode dziewczyny traktują ten rodzaj „działalności” jako rozwiązanie czasowe, często składają obietn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy