Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

7 września 2020

NR 104 (Wrzesień 2020)

Rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – obowiązki wrześniowe

0 7010

Po ponad dwumiesięcznym czasie względnej beztroski, spokoju i relaksu nieuchronnie zbliża się czas powrotu do szkół i przedszkoli. Zgodnie z deklaracją Ministra Edukacji Narodowej, od nowego roku szkolnego uczniowie i wychowankowie wracają do budynków szkolnych i przedszkolnych. Zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów rozpocznie się ciężka praca, w szczególności dla tych pedagogów, którzy zamierzają rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Ale… nie taki diabeł straszny, jak go malują. Poniżej prezentuję główne obowiązki nauczycieli i dyrektorów szkół, które muszą być zrealizowane we wrześniu, aby formalnie staż odbył się bez wad prawnych. 
Zagadnienia awansu zawodowego nauczycieli uregulowane są w następujących aktach prawnych:

  • rozdział 3A ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.).

Należy pamiętać o bardzo ważnych zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650). 

Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu każdy nauczyciel powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Jeżeli to uczyni, nic go nie zaskoczy w okresie jego realizacji i doskonale będzie orientował się w tym, jakie ma prawa i obowiązki.

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Osoba nieposiada...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy