Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

11 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Odpowiedzialność szkoły za szkodę wyrządzoną uczniowi - studium przypadku II

0 113

W nawiązaniu do omówionego w poprzednim numerze przykładu orzecznictwa polskich sądów w sprawach o odszkodowanie za szkodę powstałą w szkole wskazać należy, iż nie wszystkie procesy sądowe kończy równie wyważone rozstrzygnięcie. Niekiedy rozstrzygnięcie sądu zaskakuje, zawsze jednak w toku instancyjnym istnieje możliwość odwołania się od zapadłego wyroku. Przed sądem drugiej instancji zaś rozstrzygnięcie może się okazać zgoła odmienne…

Zdarzenie szkodowe

Kamil M. był uczniem szkoły podstawowej. Nauczyciel prowadzący lekcję w czasie jej trwania wysłał Kamila po kredę. Uczeń po wyjściu z klasy poślizgnął się na mokrej, wcześniej umytej podłodze. W następstwie upadku na podłogę doznał nagłego młodzieńczego złuszczenia głowy prawej kości udowej III stopnia. W wyniku urazu małoletni był hospitalizowany przez 7 dni, kiedy to przebył operację repozycji złuszczenia głowy kości udowej prawej. W pierwszych trzech dniach po zabiegu poruszał się z użyciem balkonika, następnie zaś o kulach. Po pół roku od urazu u małoletniego powoda wykonano zabieg operacyjny wymiany śruby stabilizacyjnej, a po kolejnej połowie roku zabieg usunięcia materiału zespalającego. Jako że u chłopca doszło do deformacji nasady bliższej kości udowej prawej powstałej na skutek martwicy aseptycznej oraz ograniczenia ruchomości stawu biodrowego prawego, musiał on poddać się jeszcze jednej operacji, a następnie rehabilitacji, która w dacie orzekania w sprawie przez sąd nadal trwała. Wedle rokowań lekarzy do końca życia małoletni miał pozostać niepełnosprawny, wskazano również na konieczność przebycia kolejnej operacji – wszczepienia sztucznego biodra po osiągnięciu wieku 21 lat. Przed wypadkiem w szkole małoletni nie doznał żadnego innego urazu, choć na kilka dni przed wypadkiem uskarżał się na ból nogi.

Ustalenia procesu

Małoletni powód reprezentowany przez matkę pozwał ubezpieczyciela szkoły, do której uczęszczał, o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej kwocie 100 000,00 zł, wskazując, iż jego obecny stan zdrowia jest wyłącznie konsekwencją wypadku w szkole. Przed wypadkiem uczeń był aktywnym dzieckiem, nie miał problemów zdrowotnych, brał udział w konkursach sprawnościowych, za co nagradzany był dyplomami, uczęszczał na kurs tańca i zajęcia piłki nożnej klubu sportowego. Lubił sport i aktywność fizyczną. Po wypadku poczuł się odrzucony przez środowisko szkolne, obawiał się reakcji kolegów na jego niepełnosprawność. Wypadek wpłynął także negatywnie na jego wyniki w nauce, bowiem chłopiec stracił motywację do nauki, stał się zrezygnowany, agresywny. 

Po stronie pozwanej występował ubezpieczyciel, u którego szkoła podstawowa wykupiła polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podnosił, że obecny stan zdrowia ucznia wynika w całości nie z doznanego...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy