Dołącz do czytelników
Brak wyników

W praktyce

25 maja 2023

NR 130 (Maj 2023)

Kompetencje i zakres odpowiedzialności dyrektorów szkół w wybranych krajach Unii Europejskiej

0 17

Kompetencje dyrektora placówki oświatowej w Polsce są ściśle związane z jego funkcją zarządczą i dotyczą wielu obszarów funkcjonowania organizacji. Nie jest tajemnicą, że współcześnie dyrektorzy funkcjonują w permanentnym stresie, ciągłym napięciu oraz w niepewnym środowisku nieoczekiwanych zmian i kryzysów.

To może prowadzić do popełniania przez nich błędów w bieżącym kierowaniu i zarządzaniu szkołą. W opinii wielu badaczy wieloaspektowość i złożoność zarządzania oświatą sprawia, że dyrektorzy powinni na bieżąco kształtować kompetencje główne, do których należą między innymi:

  • odpowiednie reagowanie na wiele różnorodnych bodźców pojawiających się w tym samym czasie (koordynacja zadań),
  • kierowanie pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi,
  • zarządzanie wieloma obszarami placówki,
  • właściwa komunikacja,
  • orientacja zespołowa[1].

Rada Unii Europejskiej (UE) wskazuje na konieczność posiadania przez dyrektorów szkół wysokich kompetencji opartych na wartościach podstawowych. Wymienia się zaangażowanie zawodowe, zdolności motywowania i inspirowania innych, solidne umiejętności zarządcze, pedagogiczne i komunikacyjne[2]. Podobnie Pery[3] stawia akcent na kompetencje polskich dyrektorów w zakresie zarzadzania, prakseologii i komunikacji. Kluczowe są również myślenie strategiczne, umiejętność współpracy w zespole, negocjowania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność oraz stosowanie odpowiednich przepisów prawa[4]. Inni badacze do pożądanych kompetencji dyrektora polskiej szkoły zaliczają:

  • szybką orientację w analizowaniu sytuacji i problemów,
  • opanowanie sprawnych technik komunikowania się,
  • zdolności przywódcze,
  • wysoki stopień samoregulacji,
  • trafną analizę skuteczności planowania i realizowania zadań oświatowo-wychowawczych w placówce[5].

Rada UE podkreśla konieczność kształtowania silnego i skutecznego przywództwa na wszystkich szczeblach edukacji. Powód jest oczywisty. Przed liderami edukacyjnymi stoją różnorakie wyzwania. Odpowiadają oni nie tylko za podnoszenie jakości nauczania i poziomu wykształcenia, lecz także za zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacją i finansami. Rada UE zwraca uwagę krajom członkowskim na szeroki kontekst skutecznego przywództwa w edukacji i kieru...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy