Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , W praktyce

23 maja 2022

NR 121 (Maj 2022)

Kształcenie kompetencji przyszłości

0 622

Współczesna edukacja od lat i z wielkimi oporami próbuje wyrwać się z ram narzuconych jej na przełomie XIX i XX wieku przez świat, który w obszarze zatrudnienia potrzebował w 50% robotników, w 30% rzemieślników i urzędników, a jedynie w 20% osób z wykształceniem pozwalającym samodzielnie kształtować swoje życie i wpływać na życie innych. Dziś w kontekście poszukiwanych absolwentów potrzeby są radykalnie inne.

Dzieje się tak głównie na skutek powszechnej cyfryzacji, automatyki i robotyzacji. Zapotrzebowanie na przemysłową siłę roboczą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległo radykalnej zmianie, podobnie jak na ludzi zajmujących się pracą na roli. W zamian potrzeba przede wszystkim osób samodzielnie myślących, otwartych na konieczność uczestnictwa w nieustannej zmianie, akceptujących obowiązek uczenia się przez całe życie, potrafiących skutecznie zarządzać procesem własnego rozwoju. 

Konieczne zmiany

Jedną z podstaw skutecznego nauczania i uczenia się jest nieustanne stawianie sobie dobrze przemyślanych i ambitnych celów. Wiemy, czym są cele realizowane na przedmiotach szkolnych, trudniej jednak wyobrazić sobie, jakie cele kształcenia możemy stawiać przed sobą, aby przygotować „obywateli i obywatelki jutra”. 

Inspiracji do takiego planowania mogą dostarczyć cyklicznie przeprowadzane prognozy społeczno-ekonomiczne. Jedną z nich jest wydawany przez World Economic Forum raport The Future of Jobs. W edycji z 2018 r. można było przeczytać o przewidywanych zmianach na rynku pracy, które będą obserwowalne już w najbliższym czasie. Autorzy opracowania podkreślali, że największą rolę w tych zmianach odegrają zauważane już dzisiaj tendencje: 

  • rozwój technolo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy