Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Standardy ochrony małoletnich. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Standardy Ochrony Małoletnich nie są generalnie nową konstrukcją prawną. Już wcześniej szkoły i placówki oświatowe przygotowywały takie standardy czy procedury, które wiązały się z ochroną małoletnich, jednak uchwalona 13 lipca 2023 r. nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw nakłada dodatkową odpowiedzialność na placówki mające kontakt z małoletnimi.

Czytaj więcej

Nowe kierunki polityki oświatowej państwa wyznacznikiem pracy szkół w roku szkolnym 2023/2024

Zdecydowanie wcześniej, niż to miało miejsce w latach poprzednich, Minister Edukacji i Nauki pismem z dnia 16 czerwca 2023 r. oficjalnie ogłosił obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Pismo tego formatu nie posiada charakteru obowiązującego aktu prawnego, jednak zawiera ono istotne wytyczne stanowiące podstawę do planowania dydaktycznego, opracowywania planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy oraz innych działań nauczycieli, a zwłaszcza dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej. 

Czytaj więcej

Inwestuj w lepszą przyszłość uczniów: Jak szkoły zwiększają zaangażowanie uczniów w edukację STEAM za pomocą LEGO® Education?

Ostatnie lata były pełne wyzwań zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, którzy musieli radzić sobie z nowym sposobem uczenia się. Także dziś nauczyciele mają szczególnie trudne zadanie, ponieważ potrzeby uczniów i szkół szybko się zmieniają, a oni muszą dostosowywać się, wdrażając coraz to nowocześniejsze technologie do procesu dydaktycznego.

Czytaj więcej

Szkolna impreza — jak przygotować udany event?

W ciągu ostatnich kilku tygodni ChatGPT zdominował dyskusję o edukacji i pracy w szkole, zastępując rozmowę o jej przyszłości, zmianach i kierunkach, które powinny być inicjowane, lub już właśnie wprowadzane. Z całą pewnością należy jednak stwierdzić, że ChatGPT i jakiekolwiek inne narzędzie nie będzie w stanie zastąpić relacji, zwłaszcza przy organizowaniu wydarzeń w placówce.

Czytaj więcej

Remonty w szkołach

Przeprowadzenie remontu w szkole zwykle poprzedzone jest dokonaniem przeglądu zarówno budynku szkoły, jak i jego okolicy. Przegląd powinien być dokonywany co najmniej raz w roku (a czasami częściej), natomiast remont – wtedy, gdy jest to konieczne. O ile nie ma wątpliwości dotyczących tego, kto odpowiada za dokonywanie przeglądów w szkole, o tyle kwestie tego, kto odpowiada za remont, budzą już różnego rodzaju wątpliwości.

Czytaj więcej

Superwizja w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga jako metoda radzenia sobie z różnymi kryzysami

Superwizja jest pojęciem obecnym w psychologii oraz psychoterapii. Co daje superwizja psychologowi i psychoterapeucie? Po pierwsze spełnia on w ten sposób niezbędny wymóg, przygotowując się do pracy lub pracując w zawodzie, po drugie otrzymuje przestrzeń do rozwoju. Praca z ludźmi i dla ludzi polegająca na stałym kontakcie z nimi oraz budowaniu i utrzymywaniu relacji niezwykle absorbuje. W wielu innych dziedzinach, oprócz psychologii i psychoterapii, także funkcjonują superwizje, między innymi w pracy socjalnej. Czy pracownicy oświaty mają możliwość superwizowania swojej pracy?

Czytaj więcej

Pozafinansowe docenianie nauczycieli jako element polityki kadrowej dyrektora szkoły. Efektywne sposoby na motywowanie i nagradzanie pracowników

Docenienie w pracy ma ogromne znaczenie w procesie motywowania każdego pracownika. Optymalne motywowanie polega na właściwym wykorzystywaniu (stosowaniu) dostępnych motywatorów.

Czytaj więcej

Jak polskie szkoły i przedszkola przyjęły uczniów z Ukrainy? Studium przypadku

Agresja zbrojna na Ukrainę zmieniła obraz świata, Europy i naszą polską rzeczywistość. Jako sąsiedzi pokazaliśmy serce, solidarność. Od pierwszych dni wojny Polacy ruszyli z pomocą tym, którzy walczą o wolność i uchodźcom, którzy trafili do naszego kraju. Pomagamy spontanicznie i systemowo, wprowadzając różne rozwiązania, również w systemie edukacji. Dziś polska szkoła ma nowe oblicze.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminów maturalnych w maju 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich.

Czytaj więcej

1,5% podatku dochodowego i zasady ubiegania się o status OPP

Charakterystyczny logotyp „1%” na stałe wpisał się w krajobraz zarówno większych, jak i mniejszych miejscowości, szczególnie w okresie od lutego do końca kwietnia, czyli czasie bezpośrednio poprzedzającym okres składania rocznego rozliczenia PIT. Zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r., zatem już rozliczając zeznanie podatkowe za rok ubiegły – 2022, mamy możliwość przekazać nie 1%, lecz 1,5%.

Czytaj więcej

Zmienione zasady oceny pracy dyrektora szkoły

Podobnie jak praca nauczyciela, również praca dyrektora szkoły podlega okresowej ocenie, jest to związane z ich pragmatyką zawodową. Ostatnie zmiany przepisów obowiązujące od 1 września 2022 r. mają więc wpływ nie tylko na nauczyciela, 
ale i osobę zajmującą stanowisko kierownicze w placówce.

Czytaj więcej

Przywództwo wspierające organizację uczenia się uczniów

Świat się zmienia. Zmienia się również rzeczywistość szkoły i procesów w niej zachodzących, a także wypełniający szkołę uczniowie oraz – choć w mniejszym zakresie – ich nauczyciele. Wobec tak wielu zmian musi się też zmienić sposób nauczania. Pojawiły się nowe rozwiązania: z jednej strony bazujące na technikach pracy zespołowej, z drugiej – wynikające z możliwości, jakie dają rozwiązania cyfrowe, z trzeciej – będące konsekwencją rozwoju neuronauk i coraz szerszego stosowania wiedzy o tym, jak uczy się mózg.

Czytaj więcej