Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Mikoś-Korzeń Magdalena

Zmiany w nauczaniu indywidualnym w roku szkolnym 2017/2018

Już w § 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży precyzuje istotę zmian. Sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, będący przedmiotem nowego rozporządzenia, ma zastosowanie wyłącznie do dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły. Wspomniany stan zdrowia dzieci i młodzieży uniemożliwiający naukę w szkole, przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego stanowi podstawę rezygnacji przez ustawodawcę z dotychczas istniejącej możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidual...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 84% treści