Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

21 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Zmiany w nauczaniu indywidualnym w roku szkolnym 2017/2018

0 165

Szerokim echem w mediach odbiła się planowana zmiana przepisów w zakresie nauczania indywidualnego. Wszystko to za sprawą przedstawionego w kwietniu br. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Już w § 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży precyzuje istotę zmian. Sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, będący przedmiotem nowego rozporządzenia, ma zastosowanie wyłącznie do dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły. Wspomniany stan zdrowia dzieci i młodzieży uniemożliwiający naukę w szkole, przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego stanowi podstawę rezygnacji przez ustawodawcę z dotychczas istniejącej możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w szkole. W dalszej części artykułu omówimy organizację indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży po zmianach, które zaczynają obowiązywać z dniem 1 września 2017 r.

Zasady organizacji indywidualnego nauczania

Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania i zgodnie z zaleceniami określonymi w tym orzeczeniu. Szczegółowego ustalenia zakresu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  W tym zakresie dyrektor zasięga również opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Program i wymiar czasowy zajęć

Zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia, w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określi sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacj...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy