Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

7 września 2020

NR 104 (Wrzesień 2020)

Zasady potwierdzania dokumentów w postępowaniu awansowym

0 1726

Postępowanie awansowe wiąże się z wieloma dokumentami, które należy skompletować, a to rodzi wiele pytań zarówno po stronie dyrektora, jak i nauczycieli starających się o kolejny stopień awansu. Jakie kwestie dotyczące tych dokumentów należy uwzględnić w procesie postępowania awansowego? Kto może poświadczyć kopie dokumentów?

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego jest przeprowadzane w drodze postępowania, które jest uregulowane w Karcie Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz w dwóch rozporządzeniach:

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393 z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.).

Pierwszy z tych aktów prawnych jest obecnie uznawany przez Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) za uchylony, natomiast nie jest to do końca prawda, z uwagi na obowiązywanie przepisów przejściowych dotyczących awansu zawodowego. Reforma z dnia 1 września 2018 r. powiązała procedurę awansu z oceną pracy nauczyciela, zmieniła wymogi dotyczące poszczególnych stopni awansu, jak również skład komisji konkursowych. Wydłużono również czas, który musiał upłynąć od zdobycia stopnia awansu zawodowego, aby można było rozpocząć staż na kolejny stopień. Zgodnie z brzmieniem art. 9d
ust. 4 Karty Nauczyciela z dnia 1 września 2018 r. nauczyciel kontraktowy mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Obecnie są to odpowiednio:...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy