Dołącz do czytelników
Brak wyników

W praktyce

18 stycznia 2023

NR 126 (Styczeń 2023)

Wartość edukacji – wstęp do usługowego modelu biznesowego w edukacji

0 30

Edukacja jest jedną z najstarszych usług, jaką społeczeństwa i społeczności świadczą sobie nawzajem, wychodząc ze współdzielonego wniosku, że wiedza i umiejętności są kluczami do lepszego, produktywnego życia. Również nie od dziś edukacja stanowi biznes i kieruje się prawami rynku i kapitalizmu. Instytucje edukacyjne, publiczne lub prywatne podlegają ocenom, krytycznemu oglądowi konsumentów, a zatem stanowią usługi, które mimo wsparcia państwowych i międzynarodowych struktur i standardów muszą liczyć się z prawami rynku.

Sytuacja placówek edukacyjnych w tym kontekście ma – jak wszystko – dobre i złe strony. Dobrą jest fakt, że kapitalizm jest filozofią głęboko zaszytą we współczesnej kulturze i reguły wymiany ekwiwalentnej czy to w oparciu o przysługi, czy środek płatniczy są znane każdemu dyrektorowi, wychowawcy czy nauczycielowi, a również każdemu rodzicowi będącemu w tej sytuacji konsumentem usługi. Do rangi wyzwania urasta fakt, że większość osób w edukacji przejmuje istniejące praktyki niejako z dobrodziejstwem inwentarza, zaczynając i kontynuując pracę w tej branży. Tymczasem wrażliwe na wpływ rynku komercyjne organizacje biznesowe, które mają znacznie krótszy cykl życia i mniejszą spuściznę tradycji niż placówki edukacyjne, wypracowują coraz efektywniejsze metody i techniki usługowego fachu. Ogromny rozwój sektora usługowego, który można było zaobserwować w globalnej ekonomii ostatnich dwóch dekad, doprowadził do powstania praktyk pozwalających debiutantom nadgonić dystans od liderów, a technologia usłużnie podaje rękę i wyrównuje szanse na rynku. Tymczasem, niezależnie od rynkowych realiów, wiele placówek edukacyjnych pozwala sobie na ogromny komfort konsekwentnego i powolnego kultywowania tradycyjnych usług, bo system, na którym się opierają, łagodzi (choć nie eliminuje zupełnie) konsekwencje gwałtownych fluktuacji na rynku usług. 

POLECAMY

Placówki edukacyjne mogą wiele skorzystać na podglądaniu komercyjnego biznesu i uczeniu się podstawowych prawideł wymyślania, tworzenia i oferowania usług konsumentom. Biznes przyzwyczaja konsumentów usług edukacyjnych – rodziców do skupienia na kliencie, jakiego doświadczają, korzystając z usług telekomunikacyjnych, budowlanych, gastronomicznych i rozrywkowych. W oczach wychowawców i dyrektorów symptomem tego zjawiska jest roszczeniowość niektórych rodziców i oczekiwanie wręcz natychmiastowych interwencji, zmian czy dostosowań. Jak radzą sobie z tym samym poziomem „rozpieszczenia” klientów inne branże?

Po pierwsze, korzystają z teorii zarządzania usługami. W ramach tej teorii istnieje szereg komercyjnych technik i metod, zwanych zbiorami najlepszych praktyk, które są oferowane w postaci szkoleń, warsztatów lub publikacji i odkrywają przed uczestnikami i czytelnikami arkana zarządzania usługami. Praktycy branży informatycznej cenią przede wszystkim ITIL®, czyli Bibliotekę Infrastruktury Informatycznej, który to zestaw publikacji wznawianych i aktualizowanych od czterdziestu lat pomaga w stworzeniu podstaw firmy lub działu informatycznego w oparciu o podejście usługowe. Firmy produkcyjne mają dedykowaną sobie teorię zawierającą najlepsze praktyki usługowe w postaci Lean® Manufacturing, a inne branże adoptują BISL®, VeriSM...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy