Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Program „Wyprawka szkolna 2017”

0 182

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym wystartuje program „Wyprawka szkolna”, którego celem jest pomoc finansowa uczniom w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych na nowy rok szkolny 2017/2018. Poniżej przedstawiono zasady ubiegania się o pomoc.

Krąg uprawnionych do rządowej pomocy

Zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, program „Wyprawka szkolna" w 2017 r. obejmie uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. Dodatkowo, w przypadku uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I szkoły branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, którzy dotknięci zostali niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, możliwe jest skorzystanie z dofinansowania na zakup materiałów edukacyjnych, chyba że uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministerstwo.

Wysokość wsparcia

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych górną granicą wsparcia finansowego jest kwota:

 1. 225 zł dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. 390 zł dla ucznia uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia:
  - słabowidzącego,
  - niesłyszącego,
  - słabosłyszącego,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

  Weryfikacji prawa do pomocy finansowej w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje dyrektor szkoły.

  ...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy