Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Mikoś-Korzeń Magdalena

Program „Wyprawka szkolna 2017”

KRĄG UPRAWNIONYCH DO RZĄDOWEJ POMOCY

Zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, program „Wyprawka szkolna" w 2017 r. obejmie uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży d...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 90% treści