Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Organizacja pracy placówki w trakcie ferii

Wiele szkół decyduje się na organizację w czasie ferii wypoczynku dla uczniów zarówno w swoich siedzibach, jak i w formie wyjazdowej. Prawidłowe przygotowanie takiego wypoczynku nawet na terenie szkoły (np. w formie półkolonii) wymaga wypełnienia wielu formalności.

Wczasie ferii w publicznych szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r., poz. 1603). Podobnie jest w szkołach niepublicznych, które w swoich statutach określają przerwy w swojej działalności w czasie zbieżnym ze szkołami publicznymi (art. 172 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Zarówno publiczna, jak i niepubliczna szkoła, która organizuje dla dzieci lub młodzieży wypoczynek, m.in. w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, ma obowiązek przestrzegania regulacjiart. 92c–92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 2198.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Zgłoszenie wypoczy...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści