Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Organizacja pracy placówki w trakcie ferii

0 1253

Wiele szkół decyduje się na organizację w czasie ferii wypoczynku dla uczniów zarówno w swoich siedzibach, jak i w formie wyjazdowej. Prawidłowe przygotowanie takiego wypoczynku nawet na terenie szkoły (np. w formie półkolonii) wymaga wypełnienia wielu formalności.

Wczasie ferii w publicznych szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r., poz. 1603). Podobnie jest w szkołach niepublicznych, które w swoich statutach określają przerwy w swojej działalności w czasie zbieżnym ze szkołami publicznymi (art. 172 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Zarówno publiczna, jak i niepubliczna szkoła, która organizuje dla dzieci lub młodzieży wypoczynek, m.in. w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, ma obowiązek przestrzegania regulacji art. 92c–92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 2198.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

POLECAMY

Zgłoszenie wypoczynku

Jeszcze przed rozpoczęciem półkolonii lub innej formy wypoczynku konieczne jest opracowanie i złożenie kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku, które jest rozbudowanym dokumentem, zawierającym m.in. następujące informacje:

  • dane szkoły jako organizatora,
  • wskazanie: formy, terminu i lokalizacji wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku (w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), numeru telefonu kierownika wypoczynku,
  • ramowy program wypoczynku określający rodzaj realizowanych zajęć,
  • informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej,
  • imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informacje o spełnianiu przez te osoby ustawowych warunków do pełnienia funkcji kierownika oraz wychowawcy wypoczynku,
  • oświa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy