Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Nowa formuła szkolnictwa zawodowego – co się zmienia i jakie są tego konsekwencje

0 794

Od 1 września 2017 r. przekształceniom uległa sieć szkół kształcenia zawodowego. Wprowadzono nowe lub zreformowane typy szkół – pięcioletnie technikum, trzyletnią szkołę branżową I stopnia, dwuletnią szkołę branżową II stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz dwuletnią szkołę policealną. Początek roku szkolnego za nami, pora więc na wskazanie podstaw kształcenia zawodowego po reformie oraz na pierwsze próby oceny funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego jako całości.

Założenia reformy

Do głównych zmian w systemie kształcenia zawodowego zaliczyć należy wydłużenie czasu trwania nauki w technikach, odejście od dotychczasowej nazwy zasadniczej szkoły zawodowej na rzecz branżowej szkoły I i II stopnia oraz likwidację placówek kształcenia zawodowego działających w obecnym kształcie i zastąpienie ich placówkami przekształconymi i nowymi. Dla przypomnienia, od 1 września 2017 r. reforma oświaty w miejsce dotychczasowego czteroletniego technikum powołuje pięcioletnie technikum, zamiast dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej – trzyletnią branżową szkołę I stopnia z możliwością kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia.

POLECAMY

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018, sukcesywnie wygaszaniu ulegają kolejne klasy dotychczasowych placówek szkolnych, rozpoczynają się zaś nabory do nowych i przekształconych typów szkół.

W tzw. okresie przejściowym będą więc funkcjonować dwa typy placówek szkolnych – dotychczasowe, ulegające wygaszaniu oraz nowe i przekształcone w trakcie wdrażania. Szkoły branżowe II stopnia rozpoczną funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021, kiedy to pierwsi absolwenci opuszczą szkołę branżową I stopnia. Reforma edukacji objęła także szkoły policealne oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy, które powstały z dniem 1 września 2017 r. lub też powstały bądź powstaną przez przekształcenie z dotychczasowych placówek (termin podjęcia uchwały o przekształceniu mija 30 listopada 2017 r.). Zasady funkcjonowania dotychczasowych i nowych typów szkół w tzw. okresie przejściowym zostały szczegółowo omówione w poprzednich numerach „Monitora Dyrektora Szkoły”. Dalszą część publikacji poświęcimy więc analizie podstaw i sposobu kształcenia zawodowego, które po reformie również uległy zmianie.

Podstawa programowa

Z dniem 1 września 20...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy