Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia rozwoju zawodowego

24 sierpnia 2018

NR 85 (Wrzesień 2018)

Odkryj swoje mocne strony
diagnoza talentów według Gallupa a sposób zarządzania

0 797

Każdego z nas coś wyróżnia na tle innych osób, każdy ma inne umiejętności, talenty, silne strony, każdy jest wyjątkowy. Poznanie ich może sprawić, że będziemy wiedzieli, w jakim kierunku powinniśmy podążać, by osiągać najlepsze efekty. Opiszemy, jak należy to zrobić.

Na silną stronę składają się talenty, wiedza i umiejętności. Talent – to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, mogący znaleźć pożyteczne zastosowanie. Wiedza natomiast jest określana jako zbiór faktów i informacji, których dana osoba się nauczyła. Umiejętności – to następstwo podejmowanego działania lub czynności. Analizując powyższą definicję talentu, można zauważyć, że nawet pozornie negatywne cechy mogą zostać określone mianem talentów, jeśli znajdują korzystne zastosowanie w życiu. Od 40 lat Instytut Gallupa prowadzi badania na temat talentów potrzebnych do tego, aby stać się doskonałymi w różnych rolach zawodowych. Wyniki badań przyczyniły się do ustalenia talentów w ponad 150 różnych rolach. Opracowany test talentów mierzy występowanie 34 cech tzw. talentów. Warto wiedzieć, że na zachowanie i osiągnięcia każdej osoby mają wpływ jej przeważające, najsilniejsze talenty. Każdy z nas ma ich pięć.
Zaangażuj silne strony do działania!

POLECAMY

Nazwa cechy, talentu Charakterystyka Zasady zarządzania osobą posiadającą dany talent1
Osiąganie Osoby z tym talentem są niestrudzone, nigdy nie osiadają na laurach, wciąż wyznaczają sobie nowe cele. Są energiczne, co przekłada się na wyznaczanie tempa pracy całego zespołu. Cechy charakterystyczne:
 • poczucie zadowolenia daje im osiągnięcie założonych planów, 
 • brak realizacji planu w danym dniu pozbawia satysfakcji, 
 • ciągła chęć działania, wykonywania jakichś czynności,
 • posiadanie motywacji do działania 
 • i podejmowania nowych wyzwań,
 • efektywność pracy
 • Gdy zdarzy się, że trzeba wykonać dodatkową pracę, zwróć się do tej osoby. 
 • Pokaż, że zauważasz, iż ta osoba lubi być zajęta. 
 • Nawiąż bliski kontakt, pracując wspólnie z tą osobą. Wspólna intensywna praca jest dla niej często okazją do nawiązania trwałych relacji. 
 • Gdy osoba ta ukończy swoją pracę, chwila odpoczynku lub prostsze zadanie rzadko stanowią dla niej nagrodę. Osoba ta będzie dużo silniej zmotywowana, jeśli wyrazisz uznanie dla tego, co osiągnęła i wyznaczysz nowy, ambitny cel. 
 • Zamiast awansować, poszukuj innych jej cech i silnych stron, co pozwoli na większe możliwości wykazania się jej w tym, co już robi dobrze
Aktywator Dla aktywatora najważniejsze jest działanie. Dzięki niemu projekty, zamierzenia przechodzą ze sfery marzeń do świata realnego. Inni chcą mieć takie osoby w swoim zespole, doskonale nadają się również na liderów.
Cechy charakterystyczne:
 • brak strachu przed ryzykiem,
 • po podjęciu decyzji nigdy nie zwleka i śmiało przystępuje do realizacji danego zadania,
 • brak obaw przed zmiennymi i niewiadomymi,
 • ciągłe podejmowanie nowych działań, 
 • aktywność intelektualna przekładająca się na ciągły rozwój,
 • bywa postrzegany przez innych jako władczy i niecierpliwy 
 • Zapytaj tę osobę, jakie nowe cele należy osiągnąć lub jakie ulepszenia należy wprowadzić. 
 • Spraw, by się dowiedziała, że wiesz o tym, iż jest osobą o dużej mocy sprawczej i że w decydujących momentach będziesz ją prosił o pomoc.
 • Włącz ją do zespołu, który nie najlepiej funkcjonuje i w którym więcej się mówi, niż robi.
 • Jeśli się na coś uskarża, słuchaj uważnie.
 • Pozwól jej pracować wspólnie z osobami posiadającymi talent analityka lub stratega
Elastyczność 

Cechy charakterystyczne:

 • lubią żyć tu i teraz,
 • unikają snucia odległych w czasie planów, 
 • znają drogę do osiągnięcia celu,
 • posiadają umiejętność dostosowania się do każdej sytuacji, 
 • doskonale radzą sobie w sytuacji zmiany,
 • potrzebują dynamicznych bodźców.

Osoby elastyczne mogą być postrzegane przez innych jako oportuniści

 • Najlepszą wydajność osiąga w zadaniach krótkoterminowych, wymagających natychmiastowego działania.
 • Zbadaj jej inne dominujące cechy, jeśli osoba ta posiada równocześnie talent empatii, możesz spróbować umieścić ją w roli wymagającej wrażliwości i odpowiedzi na różne potrzeby partnerów szkoły. Jeśli wśród innych jej silnych cech jest cecha rozwijania innych, powinieneś obsadzić ją w roli mentora.
 • Nie powinieneś oczekiwać od niej uczestnictwa w dyskusjach o przyszłości. Jeśli zbliża się termin, sprawdzaj, czy ma wystarczająco dużo czasu, by zdążyć wszystko dobrze zrobić
Analityk  Analityk wciąż potrzebuje uzasadnienia, ważne są dla niego fakty. Cechy charakterystyczne:
 • obiektywizm,
 • poszukiwanie oddziaływań i zależności,
 • przejawia chęć poznawania i wykorzystania wszystkiego, co go otacza,
 • gromadzi informacje, na podstawie których wydaje opinie.
Analityk może być postrzegany przez innych jako osoba wyrażająca nadmierną krytykę 
 • Zawsze gdy osoba taka jest zaangażowana w podejmowanie ważnej decyzji, poświęć trochę czasu, by razem z nią przemyśleć sprawy.
 • Przedstawiaj logikę podjętej decyzji.
 • Zawsze gdy masz taką możliwość, wyraź uznanie i pochwal jej umiejętność rozumowania. Dla takiej osoby jej zdyscyplinowany umysł to powód do dumy.
 • Broniąc jakiejś decyzji lub zasady, pokaż tej osobie odpowiednie liczby.
 • Pamiętaj, że taka osoba potrzebuje dokładnych, dobrze sprawdzonych liczb. Nigdy nie próbuj wcisnąć jej byle jakich danych na poparcie swoich argumentów.
 • Nie zawsze musisz się z nią zgadzać, ale zawsze traktuj poważnie jej punkt widzenia. Prawdopodobnie bardzo dokładnie sobie wszystko przemyślała
Organizator Posiada bardzo dobrą pamięć i umiejętność efektywnego zarządzania czasem. Dużą wagę przywiązuje do przemyślenia planu. Poszukuje najlepszych rozwiązań dla danej sytuacji i na bieżąco opracowuje nowe efektywne metody działania. Ciągle szuka nowych sposobów, dzięki którym doskonali dotychczasowe rozwiązania
 • Taka osoba potrzebuje czuć się odpowiedzialna, dlatego daj jej tyle odpowiedzialności, na ile tylko pozwala jej wiedza, umiejętności i twoje możliwości.
 • Osoba ta najprawdopodobniej ma odpowiedni talent, by być menedżerem lub kierownikiem.
 • Gdy przymierzasz się do nowego projektu, pozwól tej osobie wybrać członków zespołu projektowego i przypisać im właściwe role.
 • Skomplikowane, wielowątkowe zadania są dla niej szczególnie ekscytujące.
 • Możesz bez wahania obsadzić ją w roli, w której coś źle działa.
 • Zwracaj uwagę na jej inne silne cechy. Jeśli posiada również talent dyscypliny, może okazać się doskonałym organizatorem, tworzącym procedury działania i systemy zapewniające realizację przyjętych zamierzeń
Pryncypialność Dużą wagę przywiązuje do zasad i wartości, na których opiera swoje życie. Również od otoczenia wymaga, że będzie postępowało zgodnie ze stałymi, fundamentalnymi zasadami. Wartości są dla niego źródłem sensu życia, dają satysfakcję. Sukces postrzega nie tylko przez pryzmat pieniędzy i prestiżu. Niezmienność zasad, jakich przestrzega, powoduje, że łatwo zyskuje zaufanie społeczeństwa
 • Ta osoba na pewno będzie miała jakąś pasję. Odkryj tę pasję i zwiąż ją z pracą do wykonania.
 • Postaraj się uświadomić sobie, że osoba ta może bardziej cenić możliwości zapewnienia wyższego poziomu usług niż zarobienia większych pieniędzy. Znajdź sposób, by wykorzystać tę orientację na jakość, a zobaczysz, że da z siebie to, co najlepsze
Dowodzenie Domeną osób posiadających talent dowodzenie jest siła, pewność i niezależność. Osoba taka bez jakichkolwiek oporów potrafi wyrażać swoje zdanie. Dowodzący chętnie podejmuje wszelkie inicjatywy i działania. Sprawy stawia jasno, jednocześnie prowokując innych do bezpośredniości i szczerości. Konfrontację traktuje jako sposób rozwiązania problemu. Ludzie lgną do dowodzących i chętnie oddają sprawy w ich ręce, dlatego łatwo mogą oni stać się autorytetami dla innych
 • Jeśli musisz kogoś zdyscyplinować i ustawić do pionu lub gdy trzeba coś komuś wyperswadować, poproś tę osobę, by to zrobiła.
 • Zawsze proś ją o ocenę tego, co dzieje się w organizacji. To właśnie ona da ci prostą i jasną odpowiedź. Proś ją też o przedstawianie pomysłów. Ta osoba z pewnością nie jest kimś, kto bezkrytycznie potakuje.
 • Daj jej jak największą swobodę kierowania i podejmowania decyzji. Ona nie lubi ścisłego nadzoru.
 • Jeśli zaczyna budować swoje imperium, mieszać wśród kolegów, rozpraszać się lub lekceważyć swoje obowiązki, spotkaj się z nią w cztery oczy. Skonfrontuj ją z kilkoma konkretnymi przykładami. Podejmij zdecydowane działania i – jeśli to konieczne – żądaj natychmiastowej poprawy. Jak najszybciej stwórz też dla niej możliwości produktywnego działania. Szybko wycofa się z popełnianych błędów, a ty ze swojej strony zrób to samo.
 • Nigdy nie stosuj gróźb, jeśli nie jesteś w 100% gotów do ich spełnienia 
Komunikatywność Osoba z talentem komunikatywności:
 • przekazuje barwne opowieści, przepełnione opisami, metaforami, które wzbogacają świat i motywują odbiorców do działania,
 • nie ma problemów z wystąpieniami publicznymi,
 • lubi rozmawiać, przemawiać publicznie, pisać,
 • stara się skupiać na sobie uwagę,
 • stara się, aby zwykłe zdarzenia przybrały kształt barwnych, ciekawych opowieści
 • Takiej osobie łatwo jest prowadzić rozmowę. Zapraszaj ją na spotkania towarzyskie, kolacje lub inne imprezy, na które udajesz się, by pozyskać lub integrować partnerów szkoły.
 • Poświęć trochę czasu, by posłuchać, co opowie ci o sobie i swoich doświadczeniach.
 • Omów z nią plany imprez integracyjnych.
 • Angażuj ją do wygłaszania prezentacji
Rywalizacja Istotą tego talentu jest porównywanie się z innymi. Osoby posiadające talent rywalizacji sukces mierzą za pomocą aktualnie zajmowanej pozycji względem innych. Fascynacją są dla nich pomiary, ponieważ można z ich pomocą określić pozycję, zajmowane miejsce. Chętnie współzawodniczą – taka forma jest dla nich motorem działania. Uważają, że rozwój następuje dzięki rywalom, interesuje ich tylko wygrana
 • Gdy potrzebujesz zaangażować ją do planowania lub rozwiązywania problemów, wykorzystaj zawodnicze słowo „przechytrzyć”.
 • Porównuj ją z innymi ludźmi, szczególnie z takimi, którzy też lubią rywalizować. Możesz zdecydować się na wywieszenie gdzieś listy osiągnięć swoich ludzi, ale pamiętaj, że takie publiczne porównywanie będzie bodźcem do działania tylko dla tych, którzy lubią rywalizować. Inni mogą poczuć się urażeni i zawstydzeni.
 • Znajdź miejsca, gdzie może wygrać. Jeśli będzie wciąż przegrywać, może przestać grać. Pamiętaj, że w konkurencjach dla niej ważnych nie rywalizuje tylko dla samej przyjemności rywalizacji. Walczy, by wygrać.
 • Najlepszym sposobem zarządzania taką osobą jest zatrudnienie drugiej, lepszej i też lubiącej rywalizować
Współzależność Zgodnie z ideą osób posiadających ten talent świat jest całością powiązaną ze sobą i zbiorem zależności. Dostrzegają one, jak odrębne jednostki wpływają i oddziałują na siebie, tworząc spójną kompletność. Założenia, zgodnie z którymi funkcjonują osoby z talentem współzależności:
 • Nic nie jest dziełem przypadku.
 • Wszystko łączy się ze sobą.
 • Ludzie tworzą wspólnotę jedności.
 • Działania pojedynczej jednostki wpływają na losy i życie innych osób, jak i całego świata, rodzi to pewnego rodzaju poczucie odpowiedzialności.
 • Cechy charakterystyczne dla osób posiadających ten talent: wrażliwość, troska o innych, empatia, bezkonfliktowość, dążenie do pojednania, tolerancja, religijność, wiara, zrozumienie dla odmienności kulturowej
 • Ta osoba zapewne usilnie występuje w obronie jakichś spraw społecznych. Słuchaj jej, by dowiedzieć się, jakie to sprawy.
 • Zachęć tę osobę do budowania mostów pomiędzy różnymi grupami w waszej szkole.
 • Jeśli również ty jesteś silnie współzależny, dziel się z nią artykułami, książkami i doświadczeniami
Kontekst Osoby posiadające ten talent potrafią na podstawie przeszłości przewidzieć przyszłość, natomiast teraźniejszość starają się zrozumieć, patrząc wstecz. Chcąc zrozumieć genezę różnych zjawisk i sytuacji, czytają książki historyczne, biografie lub próbują uzyskać informacje od innych. Przeszłość jest dla nich gwarantem stabilności, analizują ją i wyciągają wnioski potrzebne do bieżącego działania. Posiadanie pełnej wiedzy, obrazu prowadzi do większej efektywności, natomiast jej brak blokuje i znacznie ogranicza skuteczność
 • Gdy prosisz tę osobę, by coś zrobiła, poświęć trochę czasu na wyjaśnienie, jaki sposób myślenia prowadzi do działania. Taka osoba musi rozumieć całokształt i plan działań, zanim się w nie zaangażuje.
 • Podczas spotkań i zebrań zawsze zwracaj się do niej z prośbą o podsumowanie tego, co zostało powiedziane. Osoba ta z natury chce, by inni też byli świadomi kontekstu podejmowania decyzji
Rozwaga Charakterystyka osoby posiadającej ten talent:
 • ostrożność i czujność, rozwaga,
 • chroni swoją prywatność,
 • uważa, że świat jest nieprzewidywalny, dlatego zawsze wyczuwa pewne zagrożenie,
 • może być postrzegana przez innych jako zamknięta lub wycofana,
 • starannie dobiera przyjaciół,
 • rozważna i rozsądna
 • Nie obsadzaj jej w roli wymagającej dokonywania szybkiej oceny. Najprawdopodobniej będzie się czuła niezręcznie, podejmując decyzję na wyczucie.
 • Poproś ją, by włączała się do zespołów i grup mających tendencję do impulsywnego działania.
 • W sytuacjach wymagających ostrożnego działania, na przykład w delikatnych sprawach prawnych, związanych z bezpieczeństwem lub wymagających dokładności, poproś ją o objęcie kierownictwa.
 • W kontaktach z innymi będzie selektywna i wybredna. Dlatego nie przesuwaj jej zbyt szybko z zespołu do zespołu
Rozwijanie innych  Osoby posiadające ten talent dostrzegają potencjał innych, ich talenty i umiejętności oraz – co najważniejsze – sposoby na ich wykorzystanie. Założenia, zgodnie z którymi żyją osoby posiadające talent rozwijania innych:
 • Każdego człowieka można kształtować, ponieważ nikt nie jest skończonym dziełem.
 • W innych fascynuje ich możliwość nieskończonego rozwijania potencjału i poszerzania horyzontów.
 • Każdy nawet drobny krok w kierunku rozwoju jest ważny i trzeba go doceniać
 • Poproś tę osobę, by ci powiedziała, którzy współpracownicy rozwijają się na swoich stanowiskach. Ona na pewno zauważy oznaki rozwoju, nawet jeśli będą tak nikłe, że umkną uwadze innych. 
 • Uczyń z niej osobę, której zadaniem będzie wyróżnianie innych. Z przyjemnością będzie ona wyszukiwała osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie, a z kolei wyróżnieni koledzy będą mieli pewność, że wyrazy uznania są naprawdę szczere. 
 • Osoba ta może być kandydatem na kierownika, lidera zespołu.
 • Będzie ona chronić osoby, które sobie nie radzą. Pomóż jej skoncentrować swoje instynkty rozwojowe na ukierunkowywaniu ludzi na sukces, a nie na wspieraniu ludzi, którzy nieustannie mają trudności
Dyscyplina Osoba posiadająca ten talent buduje konkretną strukturę, plany, harmonogramy. Mimo że niekoniecznie jest drobiazgowa, to rozkłada duże projekty i plany na kilka mniejszych, zamkniętych konkretnym ostatecznym terminem wykonania. Nie lubi chaosu, musi mieć kontrolę nad własnym życiem. 
Osoba posiadająca ten talent:
 • jest skrupulatna, dba o szczegóły,
 • jest dociekliwa,
 • chce również innym poukładać życie
 • Zawsze uprzedzaj ją o terminach. Ona odczuwa potrzebę zrobienia wszystkiego przed czasem, a to będzie niemożliwe, jeśli nie będzie znała harmonogramu. 
 • Staraj się nie zaskakiwać jej nagłymi zmianami planów i priorytetów, wskaż priorytety.
 • Poproś ją o pomoc w zaplanowaniu i zorganizowaniu własnej pracy. Możesz poprosić ją o przyjrzenie się twojemu systemowi zarządzania czasem albo nawet twojej propozycji przeorganizowania 
Empatia Osoby o tym talencie odczuwają emocje innych tak, jakby to były ich emocje. Współodczuwanie sytuacji i emocji odbywa się u nich na bardzo wysokim poziomie. Starają się wszystko rozumieć, mimo że nie ze wszystkim się zgadzają. Inne osoby przebywające w towarzystwie posiadających talent empatii czują, że zostały wysłuchane i są rozumiane, dlatego lubią z nimi przebywać
 • Zapytaj, jakie są jej odczucia i jakie są odczucia innych związane z zawodowymi sprawami. Dla niej emocje są tak samo realne jak inne, bardziej praktyczne czynniki i muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
 • Pomóż jej postrzegać jej empatię jako szczególny dar.
 • Sprawdź, czy potrafi podejmować decyzje, kierując się bardziej odruchem niż logiką.
 • Postaraj się, by pracowała z ludźmi pozytywnie i optymistycznie nastawionymi do życia. Przyjmie taką samą postawę i poczuje się zmotywowana. Strzeż ją natomiast przed pesymistami i cynikami
Bezstronność Bezstronni żyją w przeświadczeniu, że w społeczeństwie nie ma żadnych podziałów i wszyscy są równi.
Założenia osób posiadających talent bezstronności:
 • Każdy człowiek ma takie same prawa i obowiązki.
 • Najważniejsza jest równowaga.
 • Jakiekolwiek przechylenie szali w którąś ze stron prowadzi do indywidualizmu i egoizmu.
 • Ich pragnieniem jest pracować i żyć w miejscu, gdzie każdy ma takie samie możliwości
 • Poproś ją, by wskazała zasługi każdego z członków zespołu. Na pewno zadba o to, by każdy otrzymał wyrazy uznania, na jakie zasłużył.
 • Gdy potrzebujesz wprowadzić jednolite zasady działania, poproś ją, by pomogła ci ustalić reguły postępowania w różnych sytuacjach.
 • Jeśli masz problemy z sytuacjami, w których trzeba zastosować określone zasady w sposób równy i bezwzględny, bez faworyzowania kogokolwiek, poproś tę osobę, by zmierzyła się z takim zadaniem
Ukierunkowanie Dla osób posiadających talent ukierunkowania niezwykle ważne są jasno wytyczone cele, zgodnie z którymi pracują i żyją. Cele powinny być konkretne, wymierne i ograniczone ramami czasowymi. Osoby te często zadają sobie pytanie: Dokąd zmierzam? Istotny jest dla nich rezultat działań, wszystko robią dla efektu. Nie lubią zmian, które burzą plan wyznaczonych celów
 • Regularnie sprawdzaj z nią wyniki, i to tak często, jak będzie sugerowała. 
 • Gdy masz do czynienia z projektami o napiętych terminach, poproś ją o zaangażowanie się.
 • Zorganizuj dla niej udział w jakimś seminarium na temat zarządzania czasem
Wizjoner Dla osób z talentem wizjonera najistotniejsza jest wizja przyszłości, w ich życiu dominuje ciągłe myślenie o tym, co będzie. W dużej mierze osoby te to bujający w obłokach marzyciele. Zdarza się, że pozytywne wyobrażenie przyszłości dodaje siły i pozwala przejść przez trudną teraźniejszość
 • Daj jej czas na myślenie, pisanie i planowanie tego, co będzie potrzebne w przyszłości. Stwórz jej możliwości podzielenia się swoimi poglądami 
 • Wysyłaj jej wszelkie dane i artykuły, które mogą okazać się dla niej interesujące. Ona potrzebuje wody na swój wizjonerski młyn. 
 • Umieść ją w zespole opracowującym plany dla waszej szkoły. Niech zaprezentuje swoje poparte danymi wizje.
 • Stymuluj ją częstymi rozmowami o przyszłości.
 • Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w waszej organizacji i przekonania do nich ludzi, poproś ją, by przedstawiła te zmiany w kontekście przyszłych potrzeb
Zgodność Charakterystyka osób z talentem zgodności:
 • szukają porozumienia,
 • ograniczają spory i konflikty,
 • harmonia jest dla nich kluczową wartością,
 • dążą do konsensusu i wsparcia,
 • przekazują pozytywne emocje, 
 • w ich zachowaniu dominuje radość i optymizm
 • Staraj się na tyle, na ile to tylko możliwe, chronić tę osobę przed konfliktami.
 • Nie trać czasu na dyskutowanie z nią o sprawach kontrowersyjnych.
 • Nie oczekuj od niej, że sprzeciwi ci się, nawet jeśli nie będziesz miał racji. Dążąc do zgody, może ci przytaknąć, pomimo iż nie będzie zachwycona twoim pomysłem.
 • Gdy czasem z powodu braku zgody dojdzie do sytuacji patowej, ta osoba może temu zaradzić. Niekoniecznie rozwiąże sporną kwestię, ale pomoże innym znaleźć obszary, w których mogą się zgadzać
Odkrywczość Talent charakterystyczny jest dla poszukiwaczy ciekawych rozwiązań. Osoby posiadające go dzięki nowym odkryciom tłumaczą złożone problemy. Nowe pomysły są motywacją do działania i dostarczają pozytywnej energii. Inni postrzegają odkrywców jako osoby twórcze, oryginalne, pomysłowe, bystre
 • Ponieważ uwielbia idee, postaraj się, aby mogła je czerpać z tego, na czym koncentruje się wasza szkoła. Dzięki temu nie tylko z większą pasją odda się swojej pracy, ale również wyciągnie nowe wnioski i na ich podstawie dokona no...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy