Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

8 września 2021

NR 113 (Wrzesień 2021)

Diagnozowanie potrzeb placówki w nowym roku szkolnym

0 2516

Każdy rok szkolny to nowe wyzwanie zarówno dla dyrektora, nauczycieli, jak i uczniów każdej szkoły. Kluczowym elementem poprzedzającym właściwe zaplanowanie wszystkich działań jest szczegółowa diagnoza potrzeb szkoły w szerokim ich rozumieniu. 

Wielopłaszczyznowe spojrzenie na potrzeby i warunki środowiska wewnętrznego i zewnętrznego szkoły pozwala właściwie ocenić, w jakich obszarach potrzebne będzie wsparcie i pomoc. Warto podkreślić, że w działaniach diagnostycznych powinni brać udział wszyscy członkowie szkolnej społeczności – tylko wtedy jej wyniki będą rzetelne. Podejmowane w ramach rozpoznania działania można przedstawić w ramach procedury (schemat 1).

Schemat 1. Procedura podejmowanych działań diagnostycznych

Diagnoza potrzeb placówki jest najważniejsza zwłaszcza na początku nowego roku szkolnego, daje nam ona bowiem informację dotyczącą tego, jakie wsparcie jest konieczne. Aby była rzetelna i dokładna, warto przeanalizować wnioski uzyskane w wyniku rozpoznania dokonanego przez rodziców, specjalistów (np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz nauczycieli. Każda z tych osób dysponuje informacjami niezbędnymi do uzyskania prawidłowej diagnozy. Dzięki diagnozie możemy przede wszystkim określić realny stan oraz zasoby, jakimi dysponujemy.

Jako że głównym celem placówki oświatowej jest działalność skierowana na ucznia i jego potrzeby, większość działań podejmowanych w trakcie roku szkolnego jest wymierzona właśnie na zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży. 

Przeprowadzenie tego typu diagnozy jest procesem długotrwałym i wieloaspektowym, dlatego też warto dobrze się do niego przygotować i zaplanować wszystkie jego etapy. Podsumowanie minionego roku szkolnego jest doskonałym punktem odniesienia do wysnucia wniosków oraz ewaluacji podjętych dzi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy