Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

340

Konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej, która odbyła się 27 czerwca 2016 r. w Toruniu, pokazała szeroki pakiet proponowanych przez resort zmian, jakie w najbliższym czasie czekają polską edukację. Minister Anna Zalewska zapowiedziała m.in. wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego − nauczyciela specjalisty. Miałby to być piąty stopień awansu po: nauczycielu stażyście, kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym, a przed honorowym tytułem profesora oświaty. Wiązałaby się z nim podwyżka miesięcznych wynagrodzeń nauczyciela.

Proponowane przez resort oświaty zmiany

1. Nowy stopień awansu zawodowego – nauczyciel specjalista

Stopień ten będzie mógł uzyskać nauczyciel, który będzie posiadał stopień naukowy doktora, bądź też opracuje innowację opisaną dla danego przedmiotu i danej szkoły.

2. Trzystopniowa skala oceny pracy nauczyciela

Według Minister Edukacji obowiązująca obecnie skala jest nader wąska i nie daje podstaw, aby w sposób miarodajny odzwierciedlić pracę nauczyciela. Zmiany będą polegać na rozszerzeniu obecnej trzystopniowej skali – poprzez dodanie oceny zadowalającej i szczególnie wyróżniającej. Ponadto zamierzeniem twórców jest wprowadzenie obowiązku oceny w powiązaniu z procedurami awansu zawodowego, ponieważ w chwili obecnej ocena pracy nauczyciela nie jest obligatoryjna. Proponowane rozwiązanie ma w założeniu oddziaływać motywująco na pracę nauczycieli.

3. Wydłużenie pierwszego okresu stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy

Wydłużenie pierwszego stażu (na stopień nauczyciela kontraktowego) z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy ma na celu sprawdzenie predyspozycji nauczyciela do pracy pedagogicznej. Zdaniem szefowej resortu czas trwania pierwszego stażu w awansie, podejmowanego przez nauczyciela rozpoczynającego pracę, jest zdecydowanie za krótki. To powoduje, że w większości przypadków młody nauczyciel ma problemy z adaptacją w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do wykonywania zawodu.

4. Zindywidualizowanie długości ścieżki awansu n

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy