Dołącz do czytelników
Brak wyników

Twarzą w twarz

17 października 2018

NR 86 (Październik 2018)

Oświata w kolejnym roku reformy edukacyjnej
Rozmowa z Anną Ostrowską, zastępcą dyrektora Departamentu Informacji i Promocji MEN

0 185

Jesteśmy świadkami dokonywania regularnych zmian w otoczeniu prawnym szkół. Dyrektorzy muszą być świadomi, jakie przepisy są obowiązujące i jakimi nowelizacjami zostały objęte. By to ułatwić, opisujemy punkt po punkcie, jak wygląda aktualna sytuacja prawna.

Upłynął pierwszy rok wdrażania nowych rozwiązań systemowych w oświacie. Jak MEN ocenia ten czas oraz czy planowane są jakiekolwiek działania (rozwiązania) korygujące?

Wdrażanie reformy edukacji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Nowy rok szkolny 2018/2019 to drugi rok wprowadzania zmian, w którym nastąpią kolejne podwyżki dla nauczycieli oraz kontynuowane będzie dalsze wsparcie finansowe dla samorządów. W pierwszym roku reformy, zgodnie z naszymi przewidywaniami, wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. O 17 768 w porównaniu do wcześniejszego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. O 10 139 wzrosła również liczba nauczycieli. W ubiegłym roku blisko 100% rodziców 6-latków (94,6%) zdecydowało o tym, że ich dzieci będą nadal uczyły się w przedszkolu.

Jakie wnioski nasuwają się po roku realizacji nowej podstawy programowej?

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych jest integralną częścią reformy systemu oświaty. W tym roku szkolnym nowa podstawa programowa zaczęła obowiązywać w klasie II, V i VIII szkoły podstawowej. Rok wcześniej w klasie I, IV i VII. Zadbaliśmy o odpowiednie wsparcie nauczycieli we wdrożeniu nowej podstawy. Ośrodek Rozwoju Edukacji – we współpracy z ekspertami MEN – opracował materiały metodyczne dla nauczycieli, pomocne przy jej wdrażaniu. Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli jeszcze w ubiegłym roku zorganizowały 4554 szkolenia, w których uczestniczyło 171 tys. nauczycieli. Koordynatorzy systematyczne przekazywali informacje dotyczące szkoleń do Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji. Pozwalało to na monitorowanie przygotowania kadry pedagogicznej do realizacji nowej podstawy programowej. W tym roku szkolenia są kontynuowane.

Zalecane warunki realizacji stanowią integralną część nowej podstawy programowej – czy MEN posiada informacje na temat tego, w jakim stopniu szkoły zdołały zapewnić te warunki u siebie?

Każdy nauczyciel ma za zadanie realizować podstawę programową, która daje mu dużą swobodę. Nauczyciel może stosować takie metody nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. W skrócie oznacza to, że jeśli w podstawie programowej jakieś treści – zdaniem nauczyciela – nie zostały w sposób dostateczny uwzględnione – to ma on pełną swobodę w sposobie nauczania, jaki uzna za stosowny.

Jak duże były ruchy kadrowe nauczycieli spowodowane zmianami w ustroju szkolnym? 

Pełne i wiarygodne dane o liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. będą znane jesienią (przełom października i listopada) po przekazaniu przez dyrektorów szkół informacji do Systemu Informacji Oświatowej. W pierwszym roku wdrażania reformy edukacji, czyli w 2017 roku, o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etaty, zaś w 2017 – 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej. Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazło rozwiązanie, aby zapobiec zwolnieniom nauczycieli, spowodowanym niżem demograficznym. Precyzyjne, rzetelne dane z SIO udowodniły, że zgodnie z naszymi przewidywaniami i zapewnieniami, reforma oświaty przyczyniła się do wzrostu liczby nauczycieli i etatów.

Czy kuratoria oświaty spełniły swoją rolę jako moderatorzy ruchów kadrowych na swoim terenie?

Wkład kuratorów w dobre przygotowanie reformy był nieoceniony. To właśnie oni byli razem z samorządami, rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół i nauczycielami przy przekształcaniu szkół i wspierali je w przygotowaniu nowego ustroju...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy