Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lewandowski Jan

Ocena pracy nauczyciela według zmienionych zasad

Dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Ocena jakości pracy każdego z zatrudnionych pracowników jest podstawowym zadaniem związanym z pragmatyką pełnienia funkcji kierowniczej i dotyczy każdej osoby na stanowisku kierowniczym, w tym zwłaszcza dyrektora szkoły lub placówki. Dlatego też wszelkie zmiany dokonywane w tym zakresie budzą zrozumiałe zainteresowanie nauczycieli, jak i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. A takie zmiany właśnie zachodzą i należy się do nich bardzo sumiennie przygotować. My podpowiemy, jak należy tego dokonać.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi procedurę dokonywania oceny pracy są obecnie:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę- powania administracyjnego (Dz. U....

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 97% treści