Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Uszczuplenie uprawnień socjalnych

Przy okazji nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm. na mocy art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), MEN dokonał weryfikacji uprawnień socjalnych nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach, które obowiązywały od prawie 36 lat. Resort edukacji doszedł do przekonania, że niektóre z nich utraciły swój pierwotny cel lub zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli, co zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu ustawy uchwalonej w dniu 27 października 2017 r. W związku z tym przygotowano szereg zmian. Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały regulacje KN dotyczące prawa do:

  • lokalu mieszkalnego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców (art...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 91% treści