Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 stycznia 2023

NR 126 (Styczeń 2023)

Kontrola jednym z najważniejszych działań współczesnego dyrektora szkoły

0 58

W aktualnej sytuacji formalnoprawnej polskiej oświaty niezwykle ważnym zadaniem, nałożonym na dyrektora jako obowiązek wynikający ze sprawowania funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oraz z racji sprawowania nadzoru pedagogicznego w nowej formule, ale niestety niedocenianym i dosyć lakonicznie opisywanym w dostępnej literaturze, jest kontrola.

Znaczenia i wartości prawidłowo oraz z rozmysłem realizowanej kontroli praktycznie nie da się przecenić. Jej wyniki mogą doskonale służyć zarówno do poprawy funkcjonowania szkoły lub placówki, jak i mieć istotny wpływ na wzrost jakości jej pracy. Niestety, kontrola jest często trywializowana i sprowadzana do prostych, mało znaczących czynności czy gestów, które nie wnoszą niczego istotnego do pracy placówki. Aktualne zasady nadzoru pedagogicznego usiłują to zmienić, zobowiązując dyrektora szkoły lub placówki do zaplanowania tematyki i terminów kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli, ale również pozostałych obszarów funkcjonowania szkoły, które wcześniej były nadzorowane poprzez proces ewaluacji wewnętrznej. Aby spełniła optymalnie swoje zadania, każda kontrola musi być przemyślana i usystematyzowania, a jej wyniki muszą obowiązkowo służyć poprawie funkcjonowania szkoły lub placówki, co w konsekwencji powinno spowodować poprawienie efektywności i jakości jej pracy. Z tego też względu warto przypomnieć sobie o kilku kwestiach dotyczących kontroli w placówce oświatowej. 

POLECAMY

Zgodnie z nowymi uwarunkowaniami dyrektor szkoły lub placówki osobiście odpowiada za funkcjonowanie całej szkoły w całym zakresie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym jest on zobowiązany prowadzić działania dotyczące wewnętrznej kontroli zgodności postępowania nauczycieli i innych pracowników placówki z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, zarówno rangi ustaw, jak i rozporządzeń oraz uregulowań lokalnych (uchwały i zrządzenia zarówno władz oświatowych, jak i samorządowych), na uregulowaniach prawa wewnątrzszkolnego kończąc. 

W tym kontekście ważnym zadaniem jest również przygotowanie szkoły do kontroli zewnętrznej (tutaj wskazówkami są wytyczne Ministra Edukacji i Nauki określone w „Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023). Jak można zauważyć, zakres kontroli jest bardzo rozległy i nie da się tego zrobić w sposób doraźny i przypadkowy. Każdy dyrektor ma doświadczenie w tej kwestii i w odpowiedni sposób może zhierarchizować zagadnienia podlegające kontroli oraz odpowiednio je zaplanować.

Wszelkie działania kontrolne należy zawsze starannie zaplanować, a do kontroli zewnętrznej należy się dobrze wcześniej przygotować. Aby prawidłowo przygotować placówkę do kontroli, zwłaszcza zewnętrznej, należy odpowiednio wcześniej sprawdzić te obszary (zagadnienia), które w bieżącym roku szkolnym będą stanowiły główny trzon działań kontrolnych władz oświatowych, co wynika z przyjętych przez Ministra Edukacji i Nauki kierunków realizacji polityki oświatowej państwa z dnia 8 sierpnia 2022 r. Jednak w żadnym wypadku nie wolno bagatelizować pozostałych obszarów funkcjonowania placówki. 

Poniżej prezentuję mały słowniczek pojęć, który pozwoli bardziej zrozumiale przeanalizować zagadnienie kontroli w szkole. 

  • Kontrola – porównanie stanu faktycznego z oczekiwanym.
  • Diagnoza – określenie stanu „jak jest?” (zawsze jest elementem procesu k...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy