Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Jak w prosty, szybki i niedrogi sposób dostosować przestrzeń edukacyjną do potrzeb ucznia młodszego

0 1244

Uczeń w wieku wczesnoszkolnym spędza na zajęciach lekcyjnych około 22 godzin tygodniowo, a 80% tego czasu przebywa w klasie. Wiele badań dowodzi, że przestrzeń, w której przebywa dziecko, ma ogromny wpływ na jego samopoczucie, przyswajanie nowych umiejętności i postrzeganie otaczającej je rzeczywistości. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia adaptacja przestrzeni edukacyjnej warunkuje zaspakajanie podstawowych potrzeb, a w konsekwencji prawidłowy rozwój dziecka. Współczesna szkoła stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest możliwość przyjęcia dziecka młodszego i konieczność zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju.

Jak zatem zaaranżować wnętrze, by było przyjazne dla dzieci młodszych. Przede wszystkim należy poznać potrzeby ucznia sześcioletniego, który dotąd był przedszkolakiem i w czasie zajęć spędzał czas na dywanie, rzadziej przy stolikach i wobec którego stosowano inne metody pracy. (tab. 1).

Sale przedszkolne różnią się od klas pod względem rozmieszczenia wyposażenia i wystroju. W obecnej sytuacji, gdy sześciolatki zasiliły szeregi szkolne, należy umożliwić im przebywanie we wnętrzu, które jest przyjazne, odpowiednie do ich wieku oraz potrzeb. Należy pamiętać o tym, że obniżając wiek szkolny, resort edukacji podkreślał, że podstawową i dominującą formą działalności i aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym jest zabawa, stąd obowiązek organizowania procesu edukacyjnego w taki sposób. Można w tym celu wykorzystać zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe, które oprócz tego, że są przyjemną formą spędzania czasu, dodatkowo uczą i rozwijają umiejętności (tab. 2). 

Tab. 1. Potrzeby dzieci i ich charakterystyka1

Nazwa potrzeby Charakterystyka
Potrzeba związana z kształtowaniem się poczucia, że jest się kompetentnym To poczucie, że potrafi się sprostać różnym wymaganiom szkolnym, w tym intelektualnym (nauka), sprawnościowym (zabawy ruchowe, gry zespołowe), społecznym (nawiązywanie kontaktów, proszenie o pomoc innych, zapraszanie ich do wspólnej aktywności)
Potrzeba bycia lubianym i pozytywnej (stabilnej) samooceny Uczniowie w tym okresie rozwoju zaczynają kształtować w miarę stabilne oceny własnych cech, opierają się przy tym zarówno na porównaniach z innymi, informac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy