Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie maja juz wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

331

Koniec roku to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Oceny są już wystawione, a motywacja do nauki prawie „zerowa”. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. To jedna z metod pracy z uczniami, która jest dla nich atrakcyjna.

Dzisiejsi uczniowie (do poziomu gimnazjum włącznie) wywodzą się z pokolenia, które nie zna świata sprzed epoki Internetu i komórek. W środowisku cyfrowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych kształtowało swoje umiejętności i nawyki. Jest pokoleniem przyzwyczajonym do nieskrępowanego dostępu do powszechnej, nadmiarowej informacji, której źródłem jest zdecydowanie częściej kolorowy ekran i głośnik niż papierowa książka. Uczniowie ci są także przyzwyczajeni do przebywania w środowisku licznych, silnych, odbieranych jednocześnie, wielozmysłowych bodźców. W warunkach polskich jest to także pokolenie wychowane w warunkach stałego wzrostu, sukcesu i rozwoju, co może podwyższać oczekiwania szybkich sukcesów. Jest przyzwyczajone do krótkich i treściwych komunikatów, w których forma odgrywa drugorzędną rolę w stosunku do szybkości. Oczekuje szybkiej i pełnej informacji zwrotnej, także od nauczycieli1.

Dziś nawet najmłodsi uczniowie, zanim pójdą do szkoły, mają już za sobą kontakty z różnymi mediami i narzędziami cyfrowymi. Nowoczesne technologie to dla nich codzienni towarzysze zabaw i nauki. Nie wystarczy i nie da się uczyć ich za pomocą długopisu i zeszytu. Zasoby Internetu, a zwłaszcza wartościowe i dobrze zaprojektowane programy edukacyjne online, dają szansę na zwiększenie u uczniów chęci do nauki.

LearningApps.org – multimedialne nauczanie

Bezpłatna platforma Web 2.0 – LearningApps.org w prosty sposób pozwala nauczycielom oraz uczniom tworzyć moduły nauczania multimedialnego w atrakcyjnej formie online. Dostępnych jest ponad 30 różnych formatów zadań (krzyżowka, oś czasu, wisielec, zadanie z lukami, mapa myśli, wykreślanka, zaznaczanie w tekście, quizy, memory), które są ciągle rozwijane. LearningApps.org daje ponadto nauczycielowi możliwość zarządzania swoimi klasami. LearningApps.org to platforma wymiany materiałów wytworzonych przez użytkowników, każdy udostępniony materiał może być wykorzystany, zmodyfikowany przez innych nauczycieli. Dostępne materiały możemy przeglądać według kategorii, pokrywających się z przedmiotami szkolnymi. Można również wybrane aplikacje filtrować ze względu na poziom kształcenia. Portal zawiera interaktywne gry i ćwiczenia, które są atrakcyjne dla uczniów, zaciekawiają, aktywizują, pozwalają lepiej zrozumieć temat, pobudzają wyobraźnię, wprowadzają element rywalizacji (gamifikacja)2.

Na stronie LearningApps.org możemy:

 • przeglądać aplikacje już stworzone, wybierać kategorie, czyli przedmioty nauczania,
 • modyfikować już istniejące aplikacje,
 • sortować aplikacje według popularności, najwyższych ocen czy liczby wyświetleń,
 • utworzyć konto i opracowywać własne aplikacje, korzystając z gotowych szablonów,
 • publikować stworzone aplikacje, aby inni użytkownicy mogli z nich korzystać,
 • utworzyć klasę uczniowską (system wygeneruje loginy i hasła), jako nauczyciel mamy wówczas podgląd do tworzonych uczniowskich aplikacji oraz możemy zarządzać kontami dla uczniów,
 • wysyłać wiadomości do zalogowanych użytkowników, także uczniów,
 • otrzymywać powiadomienia o liczbie wyświetleń i uzyskanej ocenie opublikowanej aplikacji.

LearningApps.org jest bardzo ciekawą i prostą w użytkowaniu aplikacją Web 2.0, która w zastosowaniu z tablicą interaktywną może urozmaicić lekcję z każdego przedmiotu.

Wirtualna nauka w Khan Academy

Khan Academy to serwis zawierający ponad 4100 filmów edukacyjnych z różnych dziedzin, m.in. matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii, finansów czy informatyki. Ponadto znajdziemy tam interaktywne ćwiczenia do wybranych zagadnień. Warto podkreślić, że wszystkie materiały są bezpłatne.

Zastosowanie dla nauczycieli:

 • Ćwiczenia z Khan Academy warto wykorzystać podczas pracy z tablicą multimedialną.
 • Metoda „flipped classroom” – uczniowie najpierw sami przy komputerach oglądają film, a następnie wykonują przygotowane przez nauczyciela ćwiczenia.
 • Filmy z Khan Academy można wykorzystać na lekcji do krótkiej prezentacji wybranego zagadnienia przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 • Wszystkim uczniom Khan Academy pomoże w ugruntowaniu już zdobytej w szkole wiedzy, powtórzeniu materiału, przećwiczeniu zagadnienia.
 • Zdolniejszym uczniom możemy polecić serwis, aby rozwijali swoje zainteresowania.

Wersja polska portalu Khan Academy jest w trakcie tłumaczenia. Aby włączyć polskie napisy w filmach (jeśli są dostępne), należy z dolnego prawego rogu wybrać Options, a następnie Translated subtitles. Polska strona dotycząca Akademii Khan (projekt „Khan Academy po polsku”) znajduje się pod adresem: www.edukacjaprzyszlosci.pl3.

Dziś nawet najmłodsi uczniowie, zanim pójdą do szkoły, mają już za sobą kontakty z różnymi mediami i narzędziami cyfrowymi. Nowoczesne technologie to dla nich codzienni towarzysze zabaw i nauki. Nie wystarczy i nie da się uczyć ich za pomocą długopisu i zeszytu.

Quiz Kahoot! – ciekawa lekcja

Kahoot! to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Można wykorzystać urządzenia mobilne uczniów (smartfony, tablety) i zaplanować ciekawą lekcję. Quizy to przykład gamifikacji. Gamifikacja opiera się na użyciu elementów i...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy