Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w szkołach

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, które zostaną uzupełnione przez krajowe przepisy.

Dotychczasowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze zostaną zastąpione: e rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, e ustawą o ochronie danych osobowych1.

Koniecznośc przygotowania się do stosowania nowych przepisów

Ponieważ od dnia 25 maja 2018 r. konieczne będzie wykonywanie wielu nowych zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jeszcze przed tym terminem w szkołach powinna nastąpić analiza przepisów oraz wewnętrzny przegląd tego, jakie dane osobowe są przetwarzane w danej placówce, w jaki sposób są gromadzone, jakie są podstawy prawne ich wykorzystywania i wykonywani...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 90% treści