Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Wolontariat w szkole od 1 września 2017 r.

0 649

Wraz z reformą oświaty poszerzeniu ulegną obowiązujące regulacje dotyczące działalności wolontariuszy w jednostkach oświatowych.  Ich dodatkowe uszczegółowienie powinno nastąpić w statucie publicznej szkoły.

Nowe zasady dotyczące wolontariatu w jednostkach oświatowych

W porównaniu do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
dalej: UoSO, która dość ogólnikowo, zaledwie w dwóch przepisach określała zasady funkcjonowania...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy