Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

13 grudnia 2020

NR 107 (Grudzień 2020)

Warunki wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w szkole

0 417

Od 1 stycznia 2021 r. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zostaną włączeni do pracowniczych planów kapitałowych. Jakie obowiązki w związku z tym ciążą na pracodawcy? Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi? Odpowiedź w poniższym artykule.

Pierwsze zadanie, jakie zostało nałożone na pracodawcę w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi (dalej: PPK), to wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy o zarządzanie PPK w danej jednostce. 

WAŻNE

Dyrektor szkoły musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w szkole najpóźniej do 26 marca 2021 r. 

W imieniu dyrektora jednostki oświatowej i innych jednostek organizacyjnych danego samorządu wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowę o zarządzanie PPK, może dokonać organ prowadzący, pod warunkiem jednak, że wybór taki dokonywany będzie w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Takie działanie umożliwia nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzona zapisem art. 70 „Tarczy 4.0”. 

Wybór instytucji finansowej

Wybór instytucji finansowej może nastąpić pomiędzy:

  • funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
  • funduszem emerytalnym zarządzanym przez powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne,
  • zakładem ubezpieczeń. 

Instytucja, z którą jednostka budżetowa będzie zawierać umowę o prowadzenie PPK, musi spełniać następujące warun...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy