Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Prawidłowe naliczenie nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego

0 170

Naliczanie nagród jubileuszowych nie jest łatwym zadaniem. Podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo oraz od kiedy pracownikowi przysługuje tzw. dodatek za wysługę lat. 

Spróbujmy tytułowe zagadnienie przeanalizować na następującym przykładzie:

Pracownik samorządowy na dzień 1 marca 2016 r. posiadał 18-letni staż pracy i z tego tytułu miał naliczone 18% dodatku za wieloletnią pracę, zwanego dodatkiem stażowym. W dniu 2 marca 2016 r. pracownik dostarczył do zakładu pracy dokumenty poświadczające wymagany okres zatrudnienia i do jego stażu pracy zostały mu doliczone 3 lata. Oznacza to, że pracownik w tym dniu (tj. 2 marca 2016 r.) nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w związku z osiągnięciem 20-letniego stażu pracy. Powstaje pytanie: Jak prawidłowo naliczyć nagrodę jubileuszową tego pracownika?

Pracownik na dzień 2 marca 2016 r. posiada stałą płacę zasadniczą, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia zawsze w stałej wysokości oraz 18% tzw. dodatku stażowego. 

Czy ww. nagrodę należy naliczyć, stosując następujący schemat: wynagrodzenie zasadnicze + stały dodatek + 18% dodatku stażowego i od tego 75% nagrody, czy też: wynagrodzenie zasadnicze + stały dodatek + 19% dodatku stażowego i od tego 75% nagrody? A ponadto, czy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za marzec naliczone z uwzględnieniem dodatku stażowego w wysokości 20%, czy też dopiero dodatek ten uwzględnić wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień?

Dla wyjaśnienia modelowego przykładu w pierwszej kolejności konieczne staje się przytoczenie odpowiednich regulacji prawnych, gdyż bez nich trudno jest podjąć jakąkolwiek analizę. I tak, zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: „nagroda jubileuszowa przysługuje po 20 latach pracy − w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego”. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu

Dodatek za wieloletnią pracę, zwany dodatkiem za wysługę lat czy też dodatkiem stażowym, jest stałym składnikiem wynagrodzenia za pracę pracownika samorządowego. 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o czym z kolei mó...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy