Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdrowie psychiczne

18 stycznia 2023

NR 126 (Styczeń 2023)

Prawa ucznia przejawiającego zachowania agresywne w szkole wobec INNEGO UCZNIA lub nauczyciela

0 58

Uczeń przejawiający zachowania agresywne w szkole, podobnie jak pozostali jego rówieśnicy, ma prawo do:

  • poszanowania jego godności, 
  • poszanowania jego praw,
  • jednakowej ochrony prawnej,
  • traktowania go z szacunkiem,
  • wyrażenia swojego zdania, uczuć i przekonań,
  • bycia wysłuchanym/wysłuchaną,
  • odmowy udzielanego w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy