Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lewandowski Jan

Planowanie pracy szkoły w okresie zmian

Wrzesień jest miesiącem, w którym bardzo intensywnie planujemy różne przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na pracę całej placówki.

Na wstępie warto wspomnieć, czym jest proces planowania w organizacji. Koncentruje się on wokół ustanawiania celów i decydowania o właściwym toku działań poprzez ustalanie zadań w ramach określonych granic czasowych.

W każdym roku szkolnym robi się nieco inne (zmodyfikowane, skorygowane) założenia wynikające z aktualnej sytuacji panującej w szkole lub placówce albo ze zmienionych warunków formalnoprawnych obowiązujących w systemie oświaty, w związku z czym nie można pozwolić sobie na bezkrytyczne przepisywanie pewnych (określmy je mianem „standardowych”) zapisów z poprzednich dokumentów tego typu. Aby jednak plan pracy był sensowny, musi być przygotowany w ściśle określony sposób. Z tego też względu należy mieć zawsze na uwadze fakt, że działania dyrektora związane z planowaniem pracy powinny przebiegać zgodnie z podstawowymi etapami procesu planowania.

Przygotowując plan pracy na kolejny rok szkolny, dyrekt...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści