Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy

0 130

W związku ze zmianą ustroju szkolnego MEN opracował nowe rozporządzenie, które określa zasady przyjmowania (od dnia 1 września 2017 r.) do zreformowanych szkół uczniów będących zarówno cudzoziemcami, jak i polskimi obywatelami, którzy do tej pory uczyli się w innych państwach. Przepisy wykonawcze ustalą zasady analogiczne do dotychczasowych,z pewnymi zmianami.

Podstawę wydania rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1655) stanowi art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W roku szkolnym 2017/2018 przepisy te będą stosowane w szkołach podstawowych, branżowych I stopnia, a także policealnych.

Szkoły podstawowe

Tak jak wcześniej, uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej będą do niej przyjmowani z urzędu, a w razie dysponowania wolnym miejscem – do szkoły pozaobwodowej, a ponadto na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, kandydat przybywający z zagranicy będzie mógł również uczestniczyć w rekrutacji na ogólnych zasadach.

Szkoły ponadpodstawowe

Do szkół ponadpodstawowych uczniowie będą przyjmowani w razie dysponowania przez dyrektora wolnym miejscem, chyba że z własnej inicjatywy wezmą udział w rekrutacji i uzyskają wynik wystarczający do zapisania do szkoły (§ 4 i § 6 rozporządzenia).

Jednocześnie do czasu zakończenia nauki w dotychczasowych gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia będzie równolegle obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r., znowelizowane od dnia 1 września 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453). Zakres stosowania przepisów wykonawczych z 2016 r. wynika z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

Obydwa rozporządzenia dotyczą przyjmowania uczniów przybywających z zagranicy do publicznych szkół, zaś w niepublicznych szkołach zasady powinny zostać określone przez statuty (art. 172 ust. 2 pkt 7 PO).

Przyjmowanie do oddziałów dwujęzycznych i klas wstępnych

Z uwagi na przeniesienie na skutek reformy oświaty oddziałów dwujęzycznych z gimnazjów do VII i VIII klas szkoły podstawowej w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia uregulowano zasady zapisywania do nich uczniów, którzy wcześniej uczyli się za granicą. Podstawą przyjęcia do takich k...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy