Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Kompetencje rady rodziców. Co się zmienia po reformie oświaty?

Szkolny organ reprezentujący rodziców

Reforma oświaty nie zniosła działania w szkołach rad rodziców jako społecznego organu w systemie oświaty. Nie działa on jedynie w szkołach: dla dorosłych, policealnych dla młodzieży, w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych i aresztach śledczych, pomaturalnych, bibliotekarskich i animatorów kultury oraz policealnych kształcących w zawodach artystycznych.

Bez zmian pozostaje tryb wyłaniania rady rodziców na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W tajnych wyborach zebranie rodziców uczniów danego oddziału wyznacza radę oddziałową, z której następnie jeden przedstawiciel rady oddziałowej jest wyłaniany do rady rodziców, a w szkole artystycznej przedstawiciele rodziców są wyłaniani w liczbie określonej w statucie szkoły przez ogół rodziców szkoły w tajnych wyborach &ndas...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści

  • Bezpieczny internet w szkole. Jak zapobiegać cyberprzemocy? Rozmowa pedagogiem specjalnym – Jackiem Pyżalskim

  • Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku kalendarzowego