Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kadry i finanse

7 marca 2023

NR 128 (Marzec 2023)

Jak rozliczyć grant lub dotację – poradnik

0 43

Uzyskanie pieniędzy z dodatkowych źródeł, takich jak grant, konkurs czy dotacja zazwyczaj wiąże się z koniecznością złożenia sprawozdania i udokumentowania rozliczenia. Im lepiej sie do tego przygotujemy, tym łatwiej będzie poradzić sobie ze stresującym obowiązkiem.

Na wstępie pragnę poczynić dwa spostrzeżenia o fundamentalnym znaczeniu. Po pierwsze – artykuł adresowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i liderów edukacji. Rozliczenia grantów lub dotacji nie tylko nie są zarezerwowane dla księgowych, ale wręcz w zdecydowanej większości stanowią obszar nie tylko ich nieinteresujący, ale i znajdujący się poza obszarem kompetencji. To liderzy odpowiadają za projekty, ich pozyskanie, przeprowadzenie i w końcu rozliczenie – stąd też to właśnie ich chciałbym w tak skromnej formie wesprzeć merytorycznie. 
Po drugie – niniejszy artykuł stanowi niejako kontynuację tekstu, który ukazał się w styczniu br. na łamach „Monitora Dyrektora Szkoły”1. Oba artykuły tworzą logicznie spójną całość. Wprowadzają Czytelnika w zagadnienie grantów i dotacji, a także w możliwie najpełniejszy sposób omawiają je, pomagając tym samym zrozumieć zarówno zasady przygotowania wniosków, mechanizm przyznawania środków, obowiązki ciążące na grantobiorcy lub obdarowanym w trakcie realizacji działań, jak i zasady prawidłowego rozliczenia końcowego. Co ważne, należy zaznaczyć, że nawet terminy publikacji wyżej wymienionych artykułów nie są przypadkowe, choć mogłoby się tak wydawać. Zachęcam zatem do dostrzeżenia kontinuum i ponownej uważnej lektury obu tekstów, zwłaszcza gdy planujemy w niedalekiej przyszłości złożyć wniosek. 

POLECAMY

Konstytucja

Czy grant lub dotacja ma swoją konstytucję? Odpowiedź na pytanie – choć przewrotne i prowokacyjne – wcale nie jest trudna. Tak, programy grantowe lub ustrukturyzowane dotacje (a takich jest zdecydowana większość) mają swój dokument zasadniczy (konstytutywny), który jak już sama nazwa wskazuje, określa najważniejsze kwestie. Jest nim regulamin i co do zasady określa:

  • cel programu/projektu,
  • zasady przyznawania funduszy i sposób ich przeznaczenia,
  • terminy i harmonogram działań,
  • zasady i terminy rozliczenia. 

W zależności od ins...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy