Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora , Otwarty dostęp

25 marca 2019

NR 91 (Marzec 2019)

Jak przezwyciężać trudności w pracy zespołów nauczycielskich?

368

Praca zespołowa uważana jest za najbardziej efektywną i mającą pozytywny wpływ na proces edukacji.

Wiele aktów prawa oświatowego obliguje nauczycieli do podejmowania wzajemnej współpracy.

Taka forma pracy jest ogromnym usprawnieniem w zakresie wykonywania zadań współcześnie stawianych nauczycielom. 

Działalność zespołowa zwiększa skuteczność pracy, integruje członków zespołu, zachęca nauczycieli do doskonalenia indywidualnych umiejętności, ma ogromny wpływ na rozwój i pozytywną zmianę szkoły, a członkowie zespołu mają realny udział w podejmowaniu decyzji, ustalają cele i opracowują strategie ich realizacji. Wymienione walory pracy zespołowej przyczyniają się do większej odpowiedzialności za poszczególne działania i osiąganie założonych celów. W ten sposób w każdej szkole można realizować własne pomysły, zwiększa się również możliwość stworzenia odpowiedniego modelu pracy zespołowej uczniów. Dzięki temu osiąga się umiejętności bardzo pożądane ze względów społecznych, takie jak: wzajemne zaufanie, umiejętność współdziałania, poczucie współodpowiedzialności.


Powołanie zespołu

Zespół może zostać powołany w sytuacji, gdy jest to wymogiem wynikającym z zapisów prawa lub też w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba. Inicjatorem powołania zespołu jest dyrektor albo osoba, która zauważa konieczność rozwiązania jakiejś sytuacji w grupie. 
     Jakie zadania i czynności powinniśmy podjąć na etapie organizacyjnym, przed przystąpieniem do pracy?
     Po pierwsze – wskazanie celu, czyli ustalenie, dlaczego zespół powinien zostać stworzony, co szkoła uzyska dzięki jego działalności. Warto również rozważyć, jakie są priorytety i oczekiwania.
     Po drugie – wskazanie potencjału, czyli ustalenie, jakimi dysponujemy zasobami, zarówno personalnymi, jak i rzeczowymi.
     Po trzecie – ustalenie strategii pracy zespołu, czyli określenie najważniejszych kwestii, takich jak:

  • czas funkcjonowania,
  • częstotliwość i miejsce spotkań,
  • forma komunikacji,
  • organizacja pracy.

     Po czwarte – ustalenie składu zespołu. Wyborem nie powinien rządzić przypadek. Ustalając skład zespołu, powinniśmy brać pod uwagę posiadane kompetencje i predyspozycje poszczególnych członków. Efektywne działanie wymaga odpowiedniego lidera, którego zadaniem będzie koordynowanie prac, delegowanie obowiązków, a także rozwiązywanie konfliktów.


Rodzaje zespołów nauczycielskich

Najczęściej powoływanymi w szkołach rodzajami zespołów nauczycielskich są: zespół nauczycieli uczących w tej samej klasie, zespół przedmiotowy, zespół zadaniowy oraz zespół wychowawczy (tab. 1).


Pięć najważniejszych dysfunkcji pracy zespołowej 

Praca zespołowa, mimo że tak ważna i efektywna, nie jest całkowicie pozbawiona pewnych wad i trudności. 
     Dysfunkcje przedstawione za pomocą grafiki (schemat 1) często są od siebie zależne i brak umiejętności przeciwdziałania jednej wyklucza możliwość przejścia do następnej. Warto podkreślić, że te trudności nie powinny być powodem zaprze...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy