Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Zarządzanie placówką szkolną

7 czerwca 2019

NR 94 (Czerwiec 2019)

Informacja zwrotna w procesie zarządzania szkoła

0 1766

Szkoła jest miejscem, w którym różne osoby realizują wspólne plany w celu osiągnięcia względnie ujednoliconego rezultatu pracy. Ujednolicone rezultaty pracy są efektem wypracowanego w danej szkole programu wychowawczo-profilaktycznego, po części także zapisów statutu placówki oraz rozmaitych zapisów prawa wewnętrznego. Elementem łączącym całość i pozwalającym trzymać w ryzach całą tę różnorodność są przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego1 sprawowanego przez dyrekcję szkoły, obejmujące zarówno elementy kontroli, ewaluacji i monitorowania, jak i wspomagania. Wypadkową zaś wszystkich tych czterech elementów powinna być umiejętność oraz praktyka udzielania informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna jest sposobem wspierania osób, nad którymi sprawujemy rodzaj pieczy czy nawet kontroli, polegającym na obserwacji ich działań oraz aktywnym słuchaniu ich wypowiedzi w celu przekazywania odpowiednio sformułowanych wypowiedzi na temat ich osiągnięć, możliwości i potrzeb. Jednym z celów udzielania informacji zwrotnej jest bowiem chęć pomocy drugiej osobie w uzyskaniu wiedzy o tym, jak postrzegamy jej działanie i zainspirowanie jej w ten sposób do autorefleksji pozwalającej cieszyć się z osiąganych sukcesów i w miarę potrzeb modyfikować czy korygować te aspekty, które wymagają zmiany. Warto przy tym pamiętać, że podstawą udzielania informacji zwrotnej jest stosowanie komunikatu typu JA, a sam przekaz:

  • nie może zawierać ocen i powinien skupiać się jedynie na dostrzeżonych faktach,
  • powinien być bardzo konkretny i możliwie łatwo przyswajalny,
  • jest w znacznym stopniu osobisty, skierowany do konkretnej osoby i mówiący o niej samej i tym, jak postrzegamy jej pracę, stąd powinien być udzielany w sposób możliwie zwiększający poziom zaufania i wzajemnej otwartości. 

Tymczasem udzielanie informacji zwrotnej z reguły jest utożsamiane z ocenianiem. Stąd niezwykle ważne podczas udzielania informacji zwrotnej jest nie tylko to, co mówimy, ale i sposób, w jaki się to odbywa. Nauczyciele potrzebują informacji o swoich osiągnięciach i ocenie swojej pracy. Taka informacja powinna zawierać następujące cztery elementy:

  • co nauczyciel zrobił dobrze,
  • co...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy