Finansowanie nagród dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w jednostkach oświatowych

Kadry i finanse

Zarówno pracownik pedagogiczny, jak i administracyjny, za wyróżniającą pracę może otrzymać nagrodę pieniężną, wypłacaną ze specjalnie w tym celu tworzonego funduszu nagród.

Nagrody dla pracowników pedagogicznych

Podstawę tworzenia funduszu nagród dla pracowników pedagogicznych daje art. 49 ustawy Karta Nauczyciela.

Fundusz nagród

Fundusz nagród dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych tworzony jest w budżetach organów prowadzących szkoły i przedszkola, w budżetach wojewodów oraz budżecie ministra właściwego do spraw oświaty.

W budżetach organów prowadzących jednostki oświatowe fundusz nagród tworzony jest w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych naucz...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy