Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2018/2019

Pod paragrafem

W nowym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie zmian w przepisach Prawa Oświatowego, które zawarte zostały w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 2018 r. Obecnie projekt poddany został opiniowaniu, a planowany termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów to III kwartał 2018 r. Poniżej prezentujemy zestawienie najistotniejszych zmienianych regulacji.

Zasadnicze zmiany dotyczą kształcenia zawodowego. Jak czytamy w informacji o projekcie: „Głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest rozwiązanie problemu niedostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, który powoduje trudności zarówno dla pracodawców – z pozyskaniem pracowników, jak i dla absolwentów szkół – ze znalezieniem miejsca zatrudnienia. Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce oraz na rynku pracy wzmacniają popyt na wysoko kwalifikowaną kadrę. Systematycznie poprawiające się wskaźniki ekonomiczne kraju oraz najniższe od lat bezrobocie ogólne przyczyniają się do odczuwanego przez rynek deficytu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Tymczasem bezrobocie absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i techników utrzymuje się na wysokim poziomie (odpowiednio około: 40% i 30%)”. Z tego względu zmianom w kształceniu zawodowemu ustawodawca poświęca najwięcej uwagi.

  1. Udział pracodawców w kształceniu zawodowym

Zamierzeniem ustawodawcy jest modyfikacja obecnych przepisów dotyczących kształcenia w celu zapewnienia udziału w procesie kształcenia wszystkich interesariuszy, w tym szkół, ich organów prowadzących, pracodawców oraz ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów. Do rzeczonego odnosi się wprowadzony do art. 3 ustawy Prawo oświatowe ustęp 1a, który stanowi: „System oświat...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy