Dołącz do czytelników
Brak wyników

Twarzą w twarz

27 czerwca 2018

NR 82 (Kwiecień 2018)

Wypalenie zawodowe nauczycieli

0 1853

O niebezpiecznym syndromie rozmawiamy z dr. hab. Sylwiuszem Retowskim, psychologiem, profesorem z Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Czym jest syndrom wypalenia zawodowego?

POLECAMY

Syndrom wypalenia zawodowego to poczucie braku energii, przy czym odczuwane jest wszechogarniające zmęczenie. Można więc powiedzieć, że jest to takie poczucie fizycznego, poznawczego i emocjonalnego braku energii. Efektem tego jest dramatyczny spadek motywacji do pracy u takiego pracownika.

Jakie, poza już wspomnianymi, są symptomy wypalenia zawodowego u nauczycieli?

Myślę, że wypalenie zawodowe działa uniwersalnie, niezależnie od grupy zawodowej. Natomiast gdyby się zastanowić, jakie są jego objawy u nauczycieli, to przede wszystkim jest to uczucie niezwykłego wyczerpania wykonywaną pracą. Ważnym objawem jest także pewnego rodzaju dystansowanie się i oddalanie od pracy. Niektórzy nawet nazywają to cynizmem, ale w rzeczywistości polega to na tym, że zawodowe sprawy dotyczące uczniów czy kolegów z pracy stają się takiej osobie coraz bardziej obojętne. Jest ona znużona i nie ma ochoty się w nie zagłębiać. Do głównych symptomów wypalenia należy więc z jednej strony brak sił fizycznych i emocjonalnych, a z drugiej strony takie depersonalizowanie wszystkiego.

Wypalenie zawodowe jest pewnym procesem, nie przychodzi to nagle, tylko jest skutkiem pewnych wydarzeń i sytuacji. Jakie są fazy tego procesu?

Czy w ogóle są fazy, to jest kwestia dyskusyjna, bo nie wszyscy się z tym zgadzają. Generalnie praca powoduje zmęczenie. Jeśli jednak jest tak, że zmęczenie pracą się nasila i te okresy są coraz dłuższe, to w końcu zostaje samo zmęczenie i to jest ten moment, w którym okazuje się, że jest to wypalenie zawodowe. W przypadku nauczyciela można to zauważyć wtedy, gdy wraca on z ferii albo z wakacji i czuje głęboką niechęć do spraw, które dotyczą szkoły. Wtedy oznacza to, że wypalenie zawodowe rozwinęło się w pełnej formie. Myślę, że tutaj nie należy mówić o fazach, ale o takim stopniowym narastaniu tych dwóch symptomów – braku energii zawodowej w odniesieniu do tego, co osoba powinna zrobić jako nauczyciel i coraz większym dystansowaniu się od pracy i myśleniu: „Mnie to właściwie nie interesuje”, „Nie obchodzi mnie to”, „Ci uczniowie mnie nie obchodzą”.

Jak więc odróżnić początek wypalenia zawodowego od zwykłego zmęczenia?

Początek wypalenia zawodowego nie tak łatwo jest odróżnić od zwykłego przemęczenia, bo są to takie narastające momenty, kiedy osoba czuje się bardzo wyczerpana. Przy zmęczeniu jest podobnie. Problem jednak polega na tym, że zmęczenie szybko mija i można się łatwo zregenerować w czasie wolnym, podczas weekendu czy ferii – wtedy energia wzrasta. W przypadku gdy zmęczenie jest bardziej rozwinięte, tak się nie dzieje. W takiej sytuacji zwykle przerwa w pracy powoduje myślenie o tym, jaka ta praca jest okropna i że właściwie nie sprawia żadnej przyjemności. Gdy trzeba rano wstać do pracy, to osoba dotknięta wypaleniem odczuwa fizyczną niechęć do tego, aby do tej pracy wyjść.

Jakie mogą być przyczyny wypalenia zawodowego?

Przyczyn może być wiele i mogą być zróżnicowane. Jest kilka takich ważnych aspektów, które decydują o tym, czy wypalenie pojawia się w danej organizacji częściej, czy rzadziej. Istotną kwestią jest przeciążenie rolą zawodową, co oznacza, że bardzo często taka osoba doświadcza w pracy różnych wymagań, które uważa za niemożliwe do spełnienia i to prowadzi do tego, że nie jest w stanie się zregenerować. Mając tyle różnych spraw i zobowiązań, właściwie nie wie, za co najpierw się zabrać. To jest jeden z czynników, które mogą nasilać wypalenie zawodowe. Drugim jest poczucie, że nie posiadamy odpowiedniej kontroli nad zasobami koniecznymi do wykonania określonej pracy, np. brakuje nam możliwości wpływania na to, jaka praca i w jaki sposób ma być wykonana. Trzecią przyczyną jest słabe nagradzanie – gdy nauczyciel w początkowej fazie kariery zarabia relatywnie mało, wtedy faktycznie na samym początku kariery może się pojawić pytanie, czy to ma sens, czy ma sens angażowanie się w ten typ pracy. Czwarty aspekt to  poczucie, że nagradzanie w tym zawodzie jest niesprawiedliwe. W szkołach może się zdarzyć, że dyrektorzy dysponują małymi możliwościami motywowania najlepszych pracowników, nie mają na to dużych środków i nie mogą mocno różnicować tych najlepszych i tych gorszych nauczycieli. W tym przypadku liczy się to, na jakim poziomie kariery jest nauczyciel, nie ma znaczenia, że ktoś jest lepszy, jeśli jest na początku kariery. To prowadzi do poczucia braku sprawiedliwości i może też nasilać objawy wypalenia. Piątym powodem jest niedopasowanie wartości. Ludzie idą do pracy z nastawieniem, że chcą pracować w danym zawodzie, bo… I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego ludzie wybierają zawód nauczyciela. Bardzo często kieruje nimi poczucie, że chcieliby innych uczyć, pomagać im. Jednak w przypadku gdy nauczycielem zostanie osoba, dla której najważniejsze jest zarabianie dużych pieniędzy, to bardzo szybko dochodzi do konfliktu wartości – trudno zarabiać dużo pieniędzy, pracując w szkole podstawowej czy średniej, więc ten zawód jest niedopasowany do preferencji danej osoby. 

Czyli w dużym stopniu wiąże się to z oczekiwaniami?

Tak, jest to ściśle związane z oczekiwaniami i tak jest nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale też np. lekarza czy każdym innym. Jeśli nasze oczekiwania odbiegają od tego, co dzieje się w danym zawodzie, to bardzo szybko będziemy głęboko niezadowoleni. Kolejnym czynnikiem jest społeczność danej szkoły. Czy jest to społeczność, w której się dobrze funkcjonuje, czy pracownicy dzielą się pochwałami, są zadowoleni, mają dobry humor, wzajemnie się wspierają? Czy może jest to zespół, w którym najważniejsza jest zawiść, zazdrość i nie ma w nim wsparcia, bo każdy z satysfakcją przyjmuje to, że komuś się nie powiodło? W takiej społeczności dominują emocje negatywne. Ewidentnie szybciej dochodzi do wypalenia zawodowego w szkole, w której nie ma wsparcia społecznego, gdzie ta społeczność po prostu nie funkcjonuje dobrze.

Jakie powinno więc być środowisko pracy nauczycieli, żeby ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego było jak najmniejsze?

Powinno to być przede wszystkim środowisko ludzi wzajemnie się wspierających, którzy gdy na przykład jest jakiś problem, chętnie sobie pomogą, zastąpią kogoś, doradzą, co zrobić z bardzo trudnym uczniem lub bardzo trudnym klientem, takim jak rodzic roszczeniowy. Tak to powinno wyglądać. 

Nasuwa się pytanie, jak sprawić, żeby środowisko pracy właśnie takie było? 

Tak naprawdę dwie strony są za to odpowiedzialne. Jedna – to dyrektor szkoły i jego zastępcy, którzy mogą stymulować rozmowy, nie pro forma, ale prowadzić realne działania, żeby wspierać się wzajemnie, albo – wprost przeciwnie – mogą tworzyć atmosferę terroru, bardzo wysokich wymagań i dawania ciągle negatywnych feedbacków, a wtedy bardzo trudno jest zbudować dobrą społeczność. Nie można jednak wszystkiego zrzucać na dyrektora. W szkole mamy do czynienia z ludźmi, którzy skończyli studia wyższe i to jest potężny kapitał – duża grupa wykształconych osób, które mogą wziąć odpowiedzialność za to, żeby utworzyć dobrą społeczność. To od nich zależy, czy wzajemnie inwestują w siebie, czy znajdują czas, żeby ze sobą porozmawiać, czy podejmują czasami obowiązki za kogoś, kto nie jest w stanie ich wypełnić lub się źle czuje albo z jakichś powodów potrzebuje pomocy, czy są chętni do pomocy. Tego akurat nie można zadekretować. Nie można zarządzić, że od tej pory wszyscy sobie pomagamy czy uśmiechamy się do siebie – to jest już trochę kwestia zespołu nauczycieli. Nie wierzę, że w dużej szkole wszyscy będą się lubić, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, że w szkole są różne grupy, np. wuefiści, którzy trzymają się razem, albo poloniści, albo młodsi nauczyciele bądź ci starsi. Nie ma znaczenia, w jaki sposób zbudowane są takie grupy, ważne jest, żeby ludzie, którzy pracują w szkole, czuli, że są z jakiejś grupy, że mogę się komuś zwierzyć, że mogą kogoś poprosić o pomoc.

Co może zrobić dyrektor szkoły, gdy zauważy u pracownika zmniejszenie motywacji do pracy lub pierwsze objawy wypalenia zawodowego? W jaki sposób może temu zapobiegać? 

Zapobiegać można poprzez ograniczenie tych czynników, które wcześniej wymieniałem jako przyczyny wypalenia zawodowego, czyli np. stosując sprawiedliwe wynagradzanie. Dyrektor może też starać się lepiej traktować tych, którzy są bardziej zaangażowani. Oczywiście, w ramach swoich możliwości musi pilnować, żeby te przeciążenia były równo rozłożone. W przypadku nauczycieli bardzo trudną pracą jest bycie wychowawcą i tu trzeba sobie postawić pytanie, czy to wychowawstwo jest przyznawane sprawiedliwie, czy są tacy, którzy mają tego więcej, a są tacy, którzy w ogóle nie są tym obarczani. Ważne jest też stymulowanie rozmów oficjalnych na tematy związane ze wzajemnym wspieraniem się. 

A jak można zadziałać, kiedy już widać, że jakaś osoba nie do końca daje sobie radę z powierzonymi zadaniami?

To już jest trudniejsza sprawa. Można z taką osobą porozmawiać, czy zastanowić się, czego ona potrzebuje albo wypytać ją o to. Tak naprawdę w Polsce nie ma takich mechanizmów wspierania. Są roczne urlopy zdrowotne, ale to już jest ostateczność. Teraz po reformie jest to bardzo mocno ograniczone, więc nie ma właściwie takiej instytucjonalnej pomocy, do której mógłby się dyrektor zwrócić i powiedzieć – mam polonistkę, która jest świetna, ale niestety ostatnio coś z nią jest nie tak i potrzebuje pomocy. Coś w rodzaju takiego superwizora. Niestety w Polsce nie ma takiej możliwości. To chyba wskazuje, w jaką stronę to powinno pójść. Wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby wskazane. 

Gdzie można znaleźć takie instytucje czy mechanizmy wspierające osoby dotknięte wypaleniem zawodowym?

Na pewno w służbie zdrowia, ale poza Polską. Szczególnie w krajach skandynawskich jest mnóstwo takich ukrytych mechanizmów wspomagających ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Myślę, że skoro to działa w tak trudnych zawodach jak medyczne, to na pewno można by stworzyć coś takiego w zawodzie nauczyciela. Wiem, że w Polsce, na pewno w Gdyni, a być może też w innych miejscach, są środowiska pracowników pomocy społecznej, które wywalczyły sobie takie możliwości i przekonały, że warto inwestować w kogoś, kto będzie takim superwizorem, kto będzie niejako dawał pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej, np. dlatego, że są wyczerpane pracą i ten poziom wypalenia staje się coraz wyższy. 

To nie są grupy sformalizowane, oficjalne? 

W przypadku służby zdrowia to są jak najbardziej grupy działające oficjalnie, opłacane przez służby medyczne, czyli szpitale, instytucje medyczne, a w przypadku pracowników społecznych – również przez miasto, które zdecydowało się w to zainwestować, więc ma to formalny charakter. W instytucjach medycznych pewnie łatwiej zdać sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo jest utracić człowieka albo spowodować, że będzie źle pracował, ale później wyprowadzić go z tego stanu jest bardzo trudno, a skądinąd nie jest wcale tak łatwo o dobrych pracowników więc warto o nich dbać. W kontekście tego, co dzieje się teraz na rynku pracy, myślę, że może być teraz trudniej o dobrych pracowników, bo jest jednak relatywnie dużo ofert pracy, więc może takie myślenie zacznie też docierać do szkół. Tylko teraz pytanie, do kogo ono powinno dotrzeć. Moim zdaniem nie tyle do dyrektorów, bo część z nich bardzo chętnie by z takich metod skorzystała, tylko raczej do decydentów, czyli z jednej strony do ministerstwa, które mogłoby przeznaczyć na to jakieś środki, bądź do władz miasta, które dałyby się przekonać, że warto inwestować i tworzyć takie instytucje dla nauczycieli. Oczywiście, jeśli będzie nadmiar nauczycieli w stosunku do liczby miejsc pracy, to nie będzie to łatwe do wprowadzenia, ponieważ pojawi się wtedy taka pokusa, żeby myśleć, że jeżeli ktoś nie wytrzymuje, to może niech odejdzie z zawodu, a znajdzie się ktoś następny. Ale to jest myślenie bardzo krótkowzroczne. 

Jakie metody wsparcia funkcjonują za granicą, czy można by przełożyć je na realia polskie?

Nie można jednoznacznie wskazać jakichś metod, bo nie istnieje żaden ich spis. Niewątpliwie jednak są różnego rodzaju działania, szkolenia albo formalne grupy (opłacane przez pracodawców albo instytucje zatrudniające różne grupy zawodowe) pomagające w sytuacji wypalenia zawodowego. Można też się zastanawiać, co można robić samemu, na własną rękę. Jeżeli nauczyciel pracuje w szkole, w której źle się dzieje, np. dyrektor jest despotą albo ludzie się nie wspierają lub panuje wzajemna zawiść, to wątpię czy bez dokonania zmian organizacyjnych oraz zmian w kulturze tej szkoły taki człowiek może uniknąć wypalenia zawodowego, nawet podejmując indywidualne próby radzenia sobie z własnym z problemem.

Jakie mogą być konsekwencje wypalenia zawodowego?

Z jednej strony są to osobiste konsekwencje, czyli brak energii, który oznacza, że człowiek nie ma siły, żeby wydajnie pracować. Ważne jest też, że wypalenie często pojawia się u zwyczajnych osób, to nie jest żadna psychopatologia w tym sensie, że jak ktoś ma kłopoty psychiczne, to wtedy będzie się łatwiej wypalał. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem, które wynika z bardzo wygórowanych wymagań pracy.

Gdyby popatrzeć na konsekwencje wypalenia zawodowego u nauczycieli dla szkół, uczniów i klientów, to powiedziałbym, że jest ich dużo. Wśród najważniejszych można wymienić podwyższoną absencję, powracające myśli, że należałoby może rzucić pracę albo zmienić zawód, obniżoną satysfakcję z pracy, obniżone zaangażowanie – nauczycielowi czasami nie chce się już czegoś robić, wie, że może uczeń by tego wymagał albo praca z rodzicem by tego wymagała, ale mu się nie chce. Ważnym aspektem jest też narastanie konfliktów i różnego rodzaju zakłóceń w pracy. W zespole może się zdarzyć, że jeśli ktoś jest mocno wypalony, to jego kłopoty z pracą zaczynają rzutować na pracę innych ludzi, więc w środowisku może dochodzić do kłótni i konfliktów. Udowodniono też, że wypalenie może mieć negatywny wpływ na życie prywatne nauczycieli. Stres przeżywany przez nich w związku z wypaleniem jest przenoszony do domu i wpływa na pogorszenie się jakości życia prywatnego i na pogorszenie się jakości życia w ogóle.

Czym to może się przejawiać w życiu osobistym?

Bardzo często pojawiają się w takim przypadku kłopoty ze snem, różnego rodzaju psychosomatyczne objawy pojawiające się na samą myśl o pracy. W sytuacji wypalenia trudno jest wrócić z pracy do życia prywatnego i być miłym i sympatycznym dla dzieci czy partnera. Negatywne emocje związane z pracą mogą być dalej przenoszone na osoby z najbliższego otoczenia rodzinnego. 

Dlaczego wypalenie zawodowe występuje bardzo często właśnie wśród nauczycieli? 

Wypalenie zawodowe generalnie zdarza się często w grupach zawodowych, w których celem jest pomaganie innym albo w których ważny jest bliski kontakt z klientem, pacjentem, uczniem, czyli w tak zwanych zawodach społecznych, chociaż najnowsze badania wskazują, że wypalenie zawodowe może pojawiać s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy