Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Pecyna Maria

Wygaszanie gimnazjów w praktyce

Zdniem 1 września 2017 r. szkoły podstawowe z sześcioletnich przekształciły się w ośmioletnie. Absolwenci klas VI podjęli naukę w klasach VII, a gimnazja nie przeprowadziły naboru nowych uczniów. Znikną zupełnie z systemu oświaty we wrześniu 2019 r. Wtedy to naukę w liceum i technikum rozpoczną dwa roczniki: jeden, który skończył gimnazjum, i drugi, który ukończył 8-letnią szkołę powszechną. Tylko że ci, którzy ukończyli gimnazjum, będą się uczyli w trybie 3-letnim w liceum i 4-letnim w technikum, a ci, którzy ukończyli 8-letnią szkołę, będą się uczyli 4 lata w liceum lub 5 lat, jeśli wybiorą technikum.

Przepisy wprowadzające prawo oświatowe1 wiele decyzji w kwestii wygaszania gimnazjów pozostawiają w gestii rady gminy. To do niej należy wybór daty, w której gimnazjum zakończy działalność. Określa ją w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Jeśli decyduje się na włączenie gimnazj...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 89% treści