Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

28 czerwca 2018

NR 81 (Marzec 2018)

Wygaszanie gimnazjów w praktyce

0 194

Gimnazja od 1999 roku stanowiły kolejny etap edukacji wszystkich uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy oświaty, a wraz z nim proces wygaszania gimnazjów. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda to w praktyce.

Zdniem 1 września 2017 r. szkoły podstawowe z sześcioletnich przekształciły się w ośmioletnie. Absolwenci klas VI podjęli naukę w klasach VII, a gimnazja nie przeprowadziły naboru nowych uczniów.

Znikną zupełnie z systemu oświaty we wrześniu 2019 r. Wtedy to naukę w liceum i technikum rozpoczną dwa roczniki: jeden, który skończył gimnazjum, i drugi, który ukończył 8-letnią szkołę powszechną.

Tylko że ci, którzy ukończyli gimnazjum, będą się uczyli w trybie 3-letnim w liceum i 4-letnim w technikum, a ci, którzy ukończyli 8-letnią szkołę, będą się uczyli 4 lata w liceum lub 5 lat, jeśli wybiorą technikum.

Przepisy wprowadzające prawo oświatowe1 wiele decyzji w kwestii wygaszania gimnazjów pozostawiają w gestii rady gminy. To do niej należy wybór daty, w której gimnazjum zakończy działalność. Określa ją w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Jeśli decyduje się na włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, trzy- lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, cztero- lub pięcioletniego technikum albo do branżowej szkoły I stopnia, wskazuje termin 31 sierpnia: 2017 r., 2018 r. lub 2019 r. Ta sama data obowiązuje przy przekształceniu w jedną z wymienionych szkół, gdy wybór rady pada na ten tryb wygaszenia gimnazjum. Wówczas w uchwale wskazuje ona termin rozpoczęcia działalności nowej szkoły na 1 września: 2017 r., 2018 r. lub 2019 r.

Z upływem dnia poprzedzającego ten termin, tj.: 31 sierpnia 2017 r., 2018 r. lub 2019 r., gimnazjum przestaje istnieć.

Przekazanie dokumentacji

Po włączeniu gimnazjum do innej szkoły lub przekształceniu go w inną szkołę oddziały gimnazjum są częścią tej szkoły, działającą do czasu wygaszenia kształcenia w zakresie gimnazjum, w związku z tym po zakończeniu tego kształcenia dokumentacja przebiegu nauczania powinna pozostać w szkole, w której te oddziały funkcjonowały2. Sposób i termin przekazania dokumentacji wygaszanego gimnazjum (m.in. dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja kadrowo-płacowa) szkole, do której zostało ono włączone lub w którą zostało przekształcone, mógł być przedmiotem wytycznych organu prowadzącego lub wynikiem porozumienia pomiędzy dyrektorami szkół. 

Dokumenty będące przedmiotem przekazania w związku z przekształceniem lub włączeniem gimnazjum powinny objąć następujący zakres spraw: 

  1. organizacja pracy szkoły: arkusz organizacji pracy szkoły, statut szkoły, plany i programy pracy szkoły, procedury obowiązujące w szkole, księga zarządzeń, rejestr decyzji dyrektora, inne rejestry prowadzone w szkole, dokumentacja nadzoru pedagogicznego, dokumentacja dotycząca stanu technicznego budynku (karta obiektu),
  2. dokumenta...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy