Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wydarzenia

11 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Wspominamy Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Szkół

0 648

Nieuchronnie nadszedł styczeń, a wraz z nim gorący czas przygotowań do zmian. Pierwszy numer roku 2017 rozpoczynamy od przypomnienia Państwu o dotrzymaniu terminów i dokumentów, które należy przedłożyć w związku z poważnymi zmianami w systemie edukacji. Zmiany te niosą za sobą decyzje tak kadrowe, jak i administracyjne, a to właśnie na dyrektorze zawsze spoczywa ciężar ich konsekwencji.

Nietrudno dostrzec, jak bardzo świadomi są Państwo realnych zagrożeń wynikających z decyzji MEN, które ostatecznie zaważą na losach wszystkich członków społeczności szkolnych. 

POLECAMY

Państwa aktywny udział w dyskusjach oraz wypowiedzi w mediach społecznościowych to oznaki, że na straży porządku szkoły stoją dyrektorzy, którym losy szkoły leżą głęboko w sercach. Nasz „Monitor Dyrektora Szkoły” miał okazję patronować i współtworzyć wydarzenie, podczas którego byliśmy świadkami wymiany poglądów. Z ust uczestników padały mądre pytania i inspirujące twierdzenia.

2 grudnia 2016 roku w Warszawie gościliśmy Państwa na Kongresie dla Dyrektorów Szkół, po raz pierwszy od ogłoszenia konkretnych planów ministerstwa. Na gorąco komentowaliśmy najważniejsze
aspekty reformy, skupialiśmy się na zagrożeniach i możliwościach, jakie stoją przed Państwem w tym roku. Wśród ekspertów była m.in. pani Izabela Suckiel − konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, specjalistka w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, edukator w programach ogólnopolskich, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych. Na wstępie Pani Izabela Suckiel przedstawiła analizę stanu obecnego systemu szkolnictwa oraz omówiła kolejne etapy wdrażania reformy. Przypomniała o istotnych terminach oraz możliwych scenariuszach przekształcenia lub włączenia szkoły do zespołu szkół. Konsekwencje zmian są wieloaspektowe: dotyczą wszystkich dziedzin życia szkoły − począwszy od statutów, przez egzaminy, kwestię podręczników, egzaminów, podstawy programowej, aż po te najistotniejsze − kadrowe.

Polska kadra nauczycielska i dyrektorska jest w Polsce na najwyższym poziomie. W dużej mierze temu tematowi poświęcił swoje wystąpienie profesor Łukasz Andrzej Turski − fizyk, popularyzator nauki i publicysta. Profesor opowiadał o nadrzędnej roli szkoły, która ma nie tyle edukować, co wyłaniać talenty. Państwa zainteresowanie wypowiedzią profesora, a także poparcie dla idei szukania talentów pokazują, że w nawet w obliczu nadchodzącej zmiany potrafią Państwo nie tylko przeprowadzać wspólną, rzeczową i ambitną dyskusję, ale także jednoczyć się w dążeniu do poprawy jakości szkolnictwa. Profesor odniósł się m.in. do nowej podstawy programowej, jaką niedawno przedstawiło MEN w dziedzinie fizyki. 

Niezwykle ważne i cenne są wypowiedzi osób, które mają ogromną wiedzę, autorytet i doświadczenie w nauczaniu. Dyskusja wokół podstawy programowej jest niezbędna, a niestety można odnieść wrażenie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jedyne zamknęło się na opinie ekspertów.

Niezmiennie głos zabrał redaktor prowadzący „M...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy