Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

8 lutego 2019

NR 90 (Luty 2019)

Udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

0 857

Połowę roku szkolnego mamy już za sobą, należy zatem dokonać kilku dodatkowych wyjaśnień dotyczących zasad udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

 

Pierwszą kwestią, jaką należy przypomnieć, jest aktualna podstawa prawna udzielania tej formy pomocy. Stanowi ją rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych1. To właśnie w tym dokumencie określone zostały szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Materiały edukacyjne

Należy też wyjaśnić znaczenie pojęcia „materiały edukacyjne”. Otóż materiałami edukacyjnymi (dla uczniów, bo o nich mowa) są w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych właśnie uczniów. Należy jednak zaznaczyć, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, a także zakupu materiałów edukacyjnych, jest udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży. Należy przy tym jednoznacznie zaznaczyć, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest tylko jedną z dostępnych form realizacji zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. 

Kto może uzyskać pomoc?

Beneficjentami udzielanej pomocy są: 

  1. uczniowie klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–V, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX, ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego; 
  2. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sp...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy