Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

12 grudnia 2018

NR 88 (Grudzień 2018)

Przepisy przejściowe, czyli sytuacje nietypowe w procedurze awansowania nauczycieli

0 1891

W bieżącym roku szkolnym weszły w życie przepisy zmieniające procedurę oceny pracy oraz zasady awansu zawodowego. Na temat oceny pracy pisaliśmy już szczegółowo na łamach naszego pisma. O awansie zawodowym również, ale okazuje się, że zastosowane rozwiązania przejściowe powodują wiele różnych nieporozumień interpretacyjnych, a co za tym idzie – również praktycznych. Dlatego postaramy się przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania tak praktyczne, jak i formalnoprawne. Jest to o tyle istotne, że błąd interpretacyjny może mieć daleko idące skutki, których nauczyciel nawet się nie spodziewa.

Zaczniemy od przypomnienia aktualnie obowiązującej podstawy prawnej awansu zawodowego nauczycieli, gdyż to ona pozwala na takie lub inne postępowanie. Do niedawna obowiązywały praktycznie tylko dwa akty prawne, ale po ostatnich zmianach należy do nich dołączyć jeszcze kolejne. Zatem do aktów prawnych, jakimi należy się kierować przy procedowaniu awansu zawodowego nauczycieli, obecnie zaliczamy takie regulacje, jak: 

POLECAMY

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Dz. U. z dnia 22 maja 2018 roku, poz. 967 – tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 roku;
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 996 –tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 roku;
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 roku, poz. 60 ze zmianami;
  • ustawa z dnia  27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U. z  dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 2203;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2018 roku, poz. 1574.

Wszyscy zapewne zdążyli już zapoznać się ze zmienionymi regułami, zasadami i wymaganiami związanymi z uzyskiwaniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, gdyż były one (od początku wprowadzenia systemu awansu zawodowego nauczycieli w roku 2000) również wcześniej wielokrotnie zmieniane. Jednak ostatnie zmiany mają zdecydowanie poważniejszy charakter, a co za tym idzie – ich konsekwencje również będą zdecydowanie poważniejsze. 
W obecnej sytuacji prawnej w oświacie funkcjonują cztery zhierarchizowane stopnie awansu zawodowego. Trzy z nich się zdobywa, a są to stopnie: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciela dyplomowanego. Natomiast jeden jest nadawany – chodzi tutaj o tytuł Honorowego Profesora Oświaty. Z praktycznego punktu widzenia każdy stopień awansu zawodowego nauczyciela jest jego osobistym przywilejem, a nie obowiązkiem, i związany jest z jego jednoznaczną decyzją osobistą. Wyjątek jednak stanowi pierwszy ze stopni awansowych, który jest nadawany niejako ex lege1, po spełnieniu podstawowych wymagań formalnych (zwłaszcza tych o charakterze kwalifikacyjnym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły). Z kolei warunkiem uzyskania przez nauczyciela...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy